حزب اتحاد دمکراتیک: زادروز رهبر اوجالان احیای خلق‌های آزادیخواه است

حزب اتحاد دمکراتیک اعلام نمود که رهبر عبدالله اوجالان برای رفقای خود و آزادیخواهان و کسانی که می‌خواهند که حیاتی شکوهمند را تاسیس کنند، به یک مکتب فکری تبدیل شده است.

شورای عمومی حزب اتحاد دمکراتیک به مناسبت زاد روز رهبر عبدالله اوجالان در ۴ آوریل، بیانیه‌ای را منتشر نمود و در بیانیه این روز را به عنوان روز احیا و بازخیزی خلق‌های شمال-شرق سوریه و روژاوا عنوان کرد.

حزب اتحاد دمکراتیک در بیانیه خود اعلام کرد که خلق کورد در طول تاریخ خود از طریق رهبری خود بود که توانست آرزوها و امیدهای خود را تحقق ببخشد و دردها و وضعیت دشواری را که داشت بشناسد و از آن عبور کند.

حزب اتحاد دمکراتیک در ادامه بیانیه خود آورده است که: رهبر در ۴ آوریل ۱۹۴۹ در روستای آمارا در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد. در دوران کودکی و جوانی خود براساس ارزش‌های روستایی و خلق خود پرورش یافت و مانند هر جوان دیگر کورد، زندگی کرد تا واقعیت‌های خلق خود را بشناسد و در نهایت به عاشق خلق خود تبدیل شد و تغییر و دگرگونی ذهنیت و سازماندهی خلق خود را تحق بخشید.

حزب اتحاد دمکراتیک اعلام کرد که عبداله اوجالان حتی یک روز نیز مراسمی برای سالگرد تولد خود تدارک ندید و حتی پیش بینی نمی‌کرد که خلق‌های خاورمیانه روزی زاد‌روز وی را تبریک بگویند، اما بعد از دستگیری وی، از رفقای خود خواست که در این روز به مناسبت زا‌دروزش مراسم درختکاری را برگزار کنند.

حزب اتحاد دمکراتیک تاکید نمود که پارادایمی را رهبر آپو طراحی کرده است، از دوستان و آزادی‌خواهان می‌طلبد که حیاتی شکوهمند را پیگیری کنند و این پارادایم نیز به مکتبی فکری تبدیل شده است. در ادامه این بیانیه آمده است: خلق‌ها و جوامع با درک این واقعیت، با این اقدام وفاداری خود را به وی نشان می‌دهند، همانگونه که رهبر آپو نیز به آنها وفادار است. به همین دلیل است که زادروز وی را شادباش گفته و حمایت خود را از وی نشان می‌دهند و از نیروهای جهانی می‌خواهند که وی را آزاد کنند.

حزب اتحاد دمکراتیک در خاتمه بیانیه خود ۴ آوریل را به تمامی خلق‌های شمال-شرق سوریه تبریک گفته است.