کاراتاش: روسیه از ترکیه به عنوان یک ابزار علیه کوردها استفاده می‌کند

یوسف کاراتاش از روزنامه‌نگاران کورد در شمال کوردستان و ترکیه بر این باور است که روسیه گروه‌های وابسته به ارتش ترک را مانند ابزاری علیه کوردها مورد استفاده قرار می‌دهد تا به درخواست‌های کوردها پاسخی ندهد.

حملات دولت اشغالگر ترک و سلفی‌های وابسته به آن طی روزهای اخیر بر شهرهای عین عیسی و شمال-شرق سوریه افزایش یافته‌اند. روسیه در مقابل این حملات سکوت کرده و پاسخی به این حملات نمی‌دهد. همچنین گفته می‌شود که روسیه این گروه‌ها را علیه کورد و نیروهای سوریه دمکراتیک مانند اهرمی مورد استفاده قرار داده و تلاش می‌کند تا عین عیسی را به رژیم سوریه تحویل دهد. یوسف کاراتاش روزنامه‌نگار کورد در رابطه با حملات روی داده علیه عین عیسی می‌گوید:

حملات صورت گرفته بر روژآوا به این معناست که توازن نیروها در روژآوا از میان رفته است، به همین دلیل احتمال می‌رود که مداخلات جدیدی در سوریه روی دهند و حملات به عین عیسی مانند تابلویی از مداخلات جدید به رهبری آمریکا و روسیه باشند.

بدون حضور کورد هیچگونه راه‌حلی امکان‌پذیر نیست

کاراتاش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که روسیه، گروه‌های سلفی تحت کنترل ترکیه را که به عین عیسی حمله می‌کنند، مانند ابزاری مورد استفاده قرار می‌دهد. روسیه همچنان نتوانسته است که به کوردها نزدیک شود. به همین دلیل می‌خواهد که کورد را در معرض فشار قرار دهد. روسیه تلاش می‌کند تا تحت کنترل خود راه‌حلی را ارائه دهد. روسیه حضور آمریکا در سوریه را تهدیدی برای خود می‌بیند. از طرف دیگر ترکیه هر چقدر اعلام کند که به خاک هیچ کشوری طمع نکرده است، اما دستاوردهای کورد در سوریه را به عنوان تهدیدی جدی برای خود می‌بیند. حاکمیت ترکیه تلاش می‌کند تا دستاوردهای کورد در سوریه را از میان بردارد. اما تا زمانی که مطالبات و خواست‌های کورد و خودمدیریتی در سوریه پذیرفته نشوند، دستیابی به هیچگونه راه حلی ممکن نیست.