"ما مسئول گرفتن انتقام رفیق زنار هستیم"

دژوار اُرَمار در مورد فرمانده زنار ساسون صحبت کرده و گفت، وی فردی بسیار فروتن و صادق بود. او اعلام کرد؛"به عنوان کسی که رفیق زنار را می‌شناسم، ما مسئول گرفتن انتقام وی هستیم".

زنار ساسون (فاضل اکینجی) یکی از فرماندهان ه.پ.گ بود که در ۲۰ مارس ۲۰۲۰ در منطقه‌ی زاپ در نتیجه‌ی بمباران شهید شد. دژوار اُرَمار یکی از فرماندهان ه.پ.گ در اولین سالگرد شهادت زنار سازمان با خبرگزاری ما در مورد زندگی و شخصیت این شهید صحبت نمود. اُرَمار اعلام نمود که فرمانده زنار ساسون در همه‌ی مراحل زندگی با مسئولیت عمل کرد.

دژوار ارمار اعلام کرد، جوانان بسیار رفیق زنار ساسون را دوست داشتند و گفت؛"رفیق زنار فرمانده‌ی من بود. پیشتر او را کمی می‌شناختم، اما بعدا وقتی تحت مسئولیت وی کار کردم، به او می‌گفتیم، شما اهل منطقه‌ی وان هستید. او می‌گفت، خیر من بیشتر اهل جولمرگ می‌باشم. رفیق زنار وابسته‌ی زاگرس شده بود. به همین دلیل این حرف را می‌زد و خود را به عنوان یکی از اهالی منطقه می‌دید. اگر کسی در مورد گَوَر صحبت می‌کرد، اولین کسی که پاسخ می‌داد، رفیق زنار بود. او می‌گفت، هیچ کس نمی‌تواند در مورد منطقه‌ی من صحبت کند. رفیق زنار اهالی منطقه و خانواده‌های آنها را از نزدیک می‌شناخت. بسیار بیشتر از ما در مورد خانواده‌هایمان شناخت داشت. مردم منطقه زاگرس همه رفیق زنار را می‌شناختند. به ویژه جوانان هم او را بسیار دوست داشتند. ما نیز نسبت به رفیق زنار این احساس را داشتیم و او را به عنوان کسی از اهالی منطقه می‌دیدیم. زمانی که دور هم جمع می‌شدیم، می‌گفتم پیش یک همشهری خود آمده‌ام."

رفاقت مسئولیت اصلی رفیق زنار بود

"گریلا ارمار مسئولیت بزرگی را به عهده گرفته بود. زمانی که تحت سرپرستی رفیق زنار کار می‌کردیم، می‌دیدیم که رفیق زنار از وظایف و ارزش‌های حزب بسیار محافظت می‌کرد. او در هر جایی که می‌رفت آنجا را جمع کرده و سازمان می‌داد. برای آنکه از ارزش‌های سازمان صیانت کند، خود را مسئول می‌دید. او اجازه نمی‌داد به ارزش‌های رفقای شهیدمان آسیبی وارد شود و از این لحاظ کوچک و بزرگ برای او هیچ تفاوتی نداشت. به همین دلیل مسئولیت‌های بزرگی را به عهده گرفته بود. به ویژه برای مردم بسیار کار می‌کرد. همه مسئولیت‌ها را خود انجام می‌داد. زمانی که مسئله‌ای در میان مردم رخ می‌داد، بسیار تلاش می‌کرد تا آن را حل کند. در کل در زندگی خود مسئولیت‌های زیادی را به عهده گرفته بود. می‌خواست کار بزرگی را انجام دهد، می‌خواست برای سازمان کار کند، به همین دلیل بسیار تلاش می‌کرد."

رفیق زنار برای ما یک نمونه بود

فرمانده دژوار ارمار به خانواده‌ی فرمانده زنار ساسون تسلیت گفته و اینگونه به سخنان خود پایان داد؛"زمانی که رفیقی برای انجام وظیفه‌ای می‌رفت، نه چیزی می‌خورد و نه چیزی می‌آشامید. وی تا زمانی که شهید شد، این گونه به مسئولیت‌های خود عمل می‌کرد. رفیق زنار در دهم مارس در نتیجه‌ی بمباران جنگنده‌ها به شهادت رسید. شهادت رفیق زنار برای ما غم بزرگی بود، چون ما او را از نزدیک می‌شناختیم و او فرمانده‌ی ما بود. انسان می‌تواند بسیاری چیزها در مورد رفیق زنار بگوید. فرمانده زنار برای ما یک نمونه بود. تعدادی از فرماندهان وجود دارند که انسان وابسته‌ی آنها می‌شود و فرمانده زنار هم یکی از این فرمانده‌هان بود. ما بسیار وی را دوست داشتیم. ما در بسیاری موارد با یکدیگر بحث و گفتگو می‌کردیم، او بسیار تلاش می‌کرد تا حزب را برای ما روشن کند. رفیق زنار اینگونه کار می‌کرد. هر کسی در مقابل حزب اشتباهی انجام می‌داد، رفیق زنار موضع‌گیری جدی انجام می‌داد و اما از طرف دیگر در زمان‌های عادی بسیار فروتن و متواضع بود. رفیق زنار اینگونه بود. ما به خانواده‌ی وی تسلیت می‌گوییم. به عنوان کسی که رفیق زنار را می‌شناسم، ما مسئول گرفتن انتقام وی هستیم."