"می‌خواهیم ساکنان کمپ را از بلای داعش نجات دهیم"

نیروهای امنیت داخلی شمال-شرق سوریه همراه با ق.س.د، ی.پ.گ و ی.پ.ژ برای از میان بردن تأثیر گروهک تروریستی داعش در کمپ هول عملیاتی امنیتی و انسانی را آغاز کردند. اعلام شد که هدف از این عملیات نجات ساکنان از بلای داعش است.

نیروهای امنیت داخلی شمال-شرق سوریه در چارچوب «عملیات امنیت و انسانیت» عملیاتی را در کمپ هول آغاز کردند. در نشستی مطبوعاتی که در مورد آغاز این عملیات برپا شد گابریل کینو سخنگوی نیروهای سوریه دمکراتیک، نوری محمود سخنگوی یگان‌های مدافع خلق و اوینار دیرک سخنگوی شورای نظامی منطقه جزیره حضور داشتند. بیانیه از سوی علی الحسن سخنگوی نیروهای امنیت داخلی قرائت شد.

در بیانیه به جنگ داخلی سوریه و تبعات آن بر شهروندان و همچنین نابودی داعش در عرصه میدانی با مبارزات نیروهای سوریه دمکراتیک در ٢٠١٩ اشاره شده است. بیانیه مخاطرات ظهور مجدد داعش بر منطقه و جهان را خاطرنشان کرده و می‌افزاید:"هنوز هسته‌های داعش روزانه غیرنظامیان و مسئولان اجتماعی شمال و شرق سوریه را هدف قرار می‌دهند. به عنوان نیروهای امنیت داخلی مصمم هستیم همراه با رفقایمان در نیروهای سوریه دمکراتیک ما جنگ با این سازمان تروریستی را ادامه دهیم."

بیانیه از زندگی ۶٠ هزار نفر در کمپ هول سخن به میان آورده است که قریب به اتفاق آنان را کودکانی تشکیل می‌دهند که یا هوادار و یا عضو و یا اعضای خانواده عناصر داعش هستند و به سازماندهی خویش در این کمپ پرداخته‌اند تا به اینصورت از داعش محافظت کنند و در زمان مناسب سربرآورند. در ادامه آمده است:"آنان تیم‌های الحسبه (پلیس داعش)  و دادگاه‌های ویژه خود را هم تشکیل داده‌اند. همچنین آنان در این کمپ مواد آموزشی داعش را به کودکان می‌آموزانند. اینچنین تهدید ظهور نسل تازه‌ای از تروریست‌های که همه جهان را با خطر روبرو می‌کند نمایان می‌شود. لازم است این کودکان را از چنین سرنوشتی نجات داد."

بیانیه می‌افزاید:"اداره خودگردان شمال و شرق سوریه تمامی نیازهای ساکنان کمپ را بنابر توان خود تأمین می‌کند، سازمان‌های کمک‌رسانی بین‌المللی به تأمین نیازمندی‌ها کمک می‌کنند. همچنین نیروهای امنیت داخلی با همکاری و حمایت نیروهای سوریه دمکراتیک امنیت این کمپ را تأمین می‌کند. اما با این همه کمپ هول به مرکز سازماندهی داعش که هرنوع ترور در آن جریان دارد مبدل شده است. غیرنظامیان آنجا روزانه کشته شده و یا هدف قرار می‌گیرند. این امر امنیت و سلامتی ساکنان را با مخاطرات بیشتری مواجه کرده است. داعش تنها در سال جاری (٢٠٢١) در داخل کمپ ۴٧ نفر را به قتل رسانده است.

 امروز نیروهای امنیت داخلی با کمک نیروهای سوریه دمکراتیک از جمله یگان‌های مدافع خلق و یگان‌های مدافع زنان برای پایان دادن به تأثیر داعش در کمپ هول عملیاتی را تحت عنوان «عملیات انسانیت و امنیت» آغاز می‌کنند. ما تأکید می‌کنیم که در این حمله تدابیر کاملی را برای محافظت از غیرنظامیان به عمل می‌آوریم. این حمله علیه هسته‌های مزدوران داعش داخل کمپ است. با این عملیات تلاش می‌کنیم کمپ و ساکنان آنرا از بلای داعش نجات دهیم."