نیروهای مدافع خلق به ٣ شهید منطقه کربوران مردین ادای احترام کرد

ه.پ.گ اسامی سه گریلای حمله هوایی ارتش ترک به منطقه کربوران در ماه نوامبر سال گذشته را اعلام کرده و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق نموده است.

مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) اسامی سه گریلای خود را که روز ٢٢ نوامبر ٢٠٢٠ /٢ آذر ١٣٩٩ در حمله هوایی ارتش اشغالگر ترک به منطقه کربوران به درجه شهادت رسیده بودند منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"روز ٢٢ نوامبر ٢٠٢٠ ارتش اشغالگر ترک مناطق گرز و ستورانک در بخش کربوران استان مردین را با هواپیماهای جنگنده هدف بمباران قرار داد. در حملات هوایی دشمن رفقایمان بنفش، آرژین و رِبَر به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: بریوان دوغان

   کد سازمانی: بنفش زیلان

   محل و سال تولد: مردین

   نام مادر – نام پدر: خانمی - عارف

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ نوامبر ٢٠٢٠ / کربوران

   نام و نام خانوادگی: مریم چلبی

   کد سازمانی: آرژین مردین

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: گلستان – محمد فیض‌الله

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ نوامبر ٢٠٢٠ / کربوران

   نام و نام خانوادگی: مدنی اُزگور

   کد سازمانی: رِبَر فرات

   محل و سال تولد: مردین

   نام مادر – نام پدر: حلیمه - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ نوامبر ٢٠٢٠ / کربوران

ه.پ.گ در ادامه بیانیه از مبارزات گریلای این سه شهید تجلیل به عمل آورده و آنان را فدائیان خلق کورد و روشنی‌بخش راه انقلاب خوانده است.

ه.پ.گ در پایان مراتب تسلیت خود را به خانواده گرامی شهدا بنفش، آرژین و رِبَر و همچنین خلق میهن‌دوست مردین و تمامی میهن‌دوستان کوردستان اعلام کرده و با آرمان‌های شهیدان راه آزادی تجدید پیمان نموده است.