"پ.د.ک مبارزه آزادیخواهی خلق کورد را در خدمت منافع اشغالگری ترک قرار داده است"

محمد عباس دبیرکل حزب تجمع کوردستانی نسبت به وابستگی شورای میهنی کورد سوریه به دولت اشغالگر ترک هشدار داده و از اعضای آن خواست که به جای ترکیه،  ارتباطات خود را با خودمدیریتی تقویت کنند.

محمد عباس مبانی ارتباط بین شورای میهنی کورد سوریه و دولت ترک را مورد انتقاد قرار داده و گفت: پ.د.ک در گسترش و تقویت ارتباطات بین شورای میهنی کورد سوریه و اشغالگری ترک، مسئول است. محمد عباس در ادامه سخنان خود اظهار داشت که هیچگاه ارتباط خوب و مناسبی بین کورد و دولت اشغالگر ترک در جریان نبوده است. دولت ترک حملات نابودگرانه‌ای را علیه کورد، ارمنی و سریانیان دنبال کرده و علیه این هویتها، درصدد براه انداختن قتل‌عامی اتنیکی است.

هشدار به ENKS

در رابطه با تلاشهای حزب تجمع کوردستانی برای دور کردن شورای میهنی کورد سوریه از دولت اشغالگر ترک، محمد عباس اظهار داشت: ما چندین بار به احزاب داخل شورای میهنی کورد سوریه اعلام کرده‌ایم که از سیطره دولت ترک خارج شوند. زیرا از زمان جنگ جهانی اول تا کنون تاریخ دولت ترک با خیانت علیه کورد و کوردستان آمیخته است.

همچنین عباس خاطرنشان ساخت که پارت دمکرات کوردستان تلاش می‌کند تا مبارزه خلق کورد را در خدمت منافع اشغالگری ترک قرار داده و در این رابطه نیز افزود: ما به مسعود بارزانی و پارت دمکرات کوردستان در رابطه با گسترش ارتباطاتشان با دولت ترک هشدار داده‌ایم. عباس در ادامه سخنان خود افزود: متاسفانه پ.د.ک و شورای میهنی کورد سوریه به هشدارهای ما توجه نمی‌کنند. ENKS یک قدم در راستای منافع کورد گام برنداشته‌اند. این خودمدیریتی بوده است که با فداکاری خود این خاک را حفظ کرده است.

محمد عباس دبیرکل حزب تجمع کوردستانی در رابطه با دیدار ENKS از ترکیه و دیدار مسئولان این حزب با مقامات ترک نیز افزود: هدف ENKS از این دیدار، انجام درخواستهای پ.د.ک است تا به همه نشان بدهد که کورد با اشغالگریهای ترکیه در روژآوای کوردستان موافقت داشته و با آرمانهای ملی خود پیوندی ندارند.

محمد عباس از ENKS درخواست نمود که به خودمدیریتی شمال-شرق سوریه بپیوندند که علیرغم دشمنی حکومت دمشق حقوق خود را کسب کرده‌اند. وی در خاتمه سخنان خود از ENKS درخواست نمود که در مقابل ارتباط با دولت ترک موضع گرفته و بار دیگر روابط خود را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و به احزاب کوردی بپیوندند، زیرا دشمن همیشه کورد را هدف حملات خود قرار می‌دهد.