قلعه‌چی: امکان ندارد که اشغالگر بتواند حافظ صلح باشد

مصطفی قلعه‌چی دبیرکل حزب تغییر و رنسانس سوریه اظهار داشت که سه گروه شرکت کننده در کنفرانس آستانه صلاحیت حمایت از مبارزه سیاسی سوریه را ندارند. قلعه‌چی در این رابطه از تمامی سوری‌ها درخواست نمود که در یک جبهه از سوریه حمایت کنند.

در رابطه با حملات دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن به مناطق شمال-شرق سوریه و سکوت حافظان صلح و آتش‌بس، دبیرکل حزب تغییر و رنسانس سوریه، مصطفی قلعه‌چی اظهار داشت که سه گروه شرکت کننده در کنفرانس آستانه به عنوان حامیان مبارزه سیاسی در سوریه، صلاحیت حمایت از مبارزه سیاسی سوریه را ندارشته و امکان ندارد که بتوانند تامین کننده صلح در این کشور باشند.

قلعه‌چی  در ادامه سخنان خود اظهار داشت که  حفاظت از عین عیسی تنها بر عهده روسیه نیست، آمریکا نیز با سکوت خود در مقابل حملات مداوم ترکیه، با ترکیه همکاری کرده و موضع آمریکا نیز نشان می‌دهد که می‌پذیرد ترکیه این مناطق را اشغال کند.

مصطفی قلعه‌چی سیاستمدار سوری در بخشی دیگری از اعتراض خود به رویه روسیه و آمریکا اظهار داشت که لازم است خلق سوریه به هیچ کس تکیه نکرده و خود به تنهایی از خاک سوریه دفاع کنند. مصطفی قلعه‌چی دبیرکل حزب تغییر و رنسانس سوریه در ادامه سخنان خود اظهار داشت که از تمامی آحاد خلق خواسته می‌شود که در یک جبهه همراه با نیروهای ارتش سوریه و نیروهای سوریه دمکراتیک از سوریه حمایت کنند. زیرا خارجی‌ها هر کس که باشد، خارجی بوده و نمی‌تواند متحد باشد.