عبدالرحمن سلمان: رهبری مدیریتی شمال-شرق به دیده احترام به موضعگیری پارلمان اروپا می‌نگرد

ابتکار عمل پارلمان اروپا کمیته‌ای را برای تحقیق در رابطه با جرایم جنگی دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن تشکیل می‌دهد.

هفته گذشته ۶۸ عضو پارلمان اتحادیه اروپا نامه‌ای را برای ریاست پارلمان اتحادیه اروپا ارسال کرده و در آن درخواست نمودند که کمیته‌ای برای تحقیق و کسب اطلاعات دقیق در رابطه با جنایات ارتش ترک و تبهکاران وابسته به آن در شمال-شرق سوریه و کانالی برای گفتگو با خودمدیریتی تشکیل شود.

در رابطه با این موضوع، عبدالرحمن سلمان، عضو کمیته امور ارتباطات خارجی خودمدیریتی اظهار داشت که: چنین موضعی نشان می‌دهد که در مقابله با ظلم، عدالت و حق به پیروزی رسیده است.

سلمان با اشاره به جنایات و جرایم روی داده از سوی دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن در منطقه شمال-شرق سوریه که تمامی معیارهای حقوق بشری را نقض کرده است اظهار داشت: اعضای پارلمان اروپا در نامه خود به دیوید ساسولی، ریاست پارلمان اروپا اعلام نموده‌اند که قربانیان جنایات دولت اشغالگر ترک علیه غیرنظامیان، کورد بوده و به دلیل این حملات از خانه و کاشانه خود فرار کرده و اکنون در مناطق دیگر خودمدیریتی شمال-شرق سوریه حضور دارند. همچنین از ساسولی درخواست شده است که کانالی برای گفتگو با رهبری خودمدیریتی ایجاد شود.

در این رابطه عبدالرحمن سلمان، عضو کمیته امور ارتباطات خارجی خودمدیریتی تایید نمود که رهبری خودمدیریتی از چنین اقدامی استقبال می‌کند. سلمان در ادامه اظهار داشت که رهبری خودمدیریتی همواره آمادگی داشته و از تمامی ابتکارها برای حل تنشها و بی‌ثباتیهای سوریه استقبال می‌کند. سلمان تاکید کرد که آنها در تمامی موارد بر مبنای معیارهای بین‌المللی عمل کرده و تایید نمود که با کمیته تحقیق و تفحص همکاری خواهند کرد و تلاش می‌کند واقعیات روی داده در شمال-شرق سوریه را منعکس نماید.