"رویدادهای جنوب کوردستان از تاثیری منفی بر تمامی کوردها برخوردارند"

نمایندگان کنگره ملی کوردستان در روژاوا اعلام کردند که اختلافات و رویدادهای موجود در جنوب کوردستان از تاثیری منفی بر تمامی خلق کورد برخوردار بوده و از تمامی گروههایی که تحت تاثیر دولت ترک قرار گرفته‌اند، درخواست کردند که به این خواسته‌ها تن در ندهند.

در رابطه با آینده و سرنوشت خلق کورد، در جنوب کوردستان تحولات مهمی در حال وقوع هستند. پارت دمکرات کوردستان در مناطق نزدیک به مناطق حفاظتی مدیا همچنان با احداث پایگاههای نظامی خود دست می‌زند و همچنین اجازه می‌دهد که دولت اشغالگر ترک در این مناطق استقرار پیدا کند. پ.د.ک از این طریق می‌خواهد که مناطق گریلایی را محاصره کند. به منظور ممانعت از گسترش و تشدید اختلافات بین گروه‌های کوردی، کنگره ملی کوردستان از تمامی احزاب سیاسی جنوب کوردستان درخواست کرده است که نشستی را به منظور حل اختلافات برگزار کنند. تمامی نیروها و احزاب سیاسی در این نشست شرکت کرده‌اند، اما پارت دمکرات کوردستان به درخواست‌های کنگره ملی کوردستان پاسخی نداده است. ناظران سیاسی بر این باوردند که با عدم پذیرش درخواست کنگره ملی کوردستان از سوی پارت دمکرات کوردستان احتمال دارد که تنش‌ها و بی‌ثباتی‌ها بیش از پیش گسترش یافته و بر اتحاد و انسجام تمامی خلق کورد از تاثیرات منفی و مخرب برخوردار باشد.

تاثیر اختلافات در جنوب کوردستان بر تمامی کوردستان

سلیمان حاج علی از نمایندگان کنگره ملی کوردستان در این باره اعلام نمود که رویدادها و اختلافاتی که گاه و بیگاه در جنوب کوردستان روی می‌دهند، از تاثیری بسیار منفی و مخرب بر خلق کورد در تمامی بخش‌های کوردستان برخوردار بوده و در این باره خاطرنشان ساخت که تحولات موجود در جنوب کوردستان بر اساس منافع خلق کورد نیستند. هر اندازه که خلق کورد تضعیف شود، به همان اندازه دشمنان خلق کورد قدرت می‌گیرند. حاج علی در ادمه افزود: باید نیروها و احزاب سیاسی کورد مسائل و مشکلات خود را از طریق گفتگو و نه با زور اسلحه حل کنند.

سلیمان حاج علی از تمامی احزاب سیاسی هر چهار بخش کوردسان درخواست نمود که مشکلاتی را بین خود ایجاد نکرده و در این باره اظهار داشت: دشمنان کورد از نقاط ضعف احزاب کورد استفاده کرده و از تمامی این نقاط ضعف احزاب سیاسی بهره‌برداری می‌کنند تا از این طریق بر جغرافیای کوردستان حمله کنند.

سلیمان حاج علی خاطرنشان ساخت که دشمنان خلق کورد همیشه تلاش می‌کنند تا از طریق جاسوس‌ها در احزاب سیاسی نفوذ کرده و دستاوردهای خلق کورد را از میان بردارند. در رابطه با حملات اخیر نظر سلیمان حاج علی اظهار داشت: حملات اخیر به شنگال مانند هفتادوچهارمین فرمان علیه ایزدیان بوده و بعد از حملات سال ۲۰۱۴ ایزدیان نیز از این حق برخوردارند که حقوقی مانند حقوق حکومت عراق و حکومت اقلیم کوردستان داشته باشند.

حاج علی همچنین خاطرنشان ساخت که باید نیروها و احزاب سیاسی بر این نکته واقف باشند که اگر ایزدیان نتوانند خود را مدیریت کرده و راه برای نیروهای خارجی گشوده شود، خلق کورد در جنوب کوردستان و روژآوا نیز با مشکل مواجه می‌شوند. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دولت ترک دشمن درجه اول تمامی کوردها بدون هیچگونه فرقی بوده و برخی از گروه‌های سیاسی همواره تحت تاثیر دولت ترک قرار می‌گیرند. این گروه‌ها باید بر این نکته واقف باشند که احزاب کورد از این طریق تضعیف شده و لازم است که کورد بداند که منافع آنها در انسجام و اتحادشان علیه دشمنان خلق کورد است.

نباید از منافع ملی گذر کرد

سلیمان حاج علی در رابطه با کنگره ملی کوردستان نیز گفت: لازم است که احزاب سیاسی کورد، به تلاش‌های آنها برای برگزاری کنگره ملی وسیع در سطح کوردستان کمک کرده و در این باره افزود: کاملا عادی و بدیهی است که یک حزب از ارتباطات خارجی برخوردار باشد، اما این ارتباطات نباید بر مسئله کورد عواقب و تاثیرات منفی داشته باشد. نباید از منافع ملی گذر کرد.

سلیمان حاج علی نماینده کنگره ملی کوردستان در روژآوای کوردستان در خاتمه سخنان خود از تمامی احزاب سیاسی درخواست نمود که مشکلاتشان را خودشان برطرف و حل کرده و بدور از جنگ کورد-کورد سیاست‌ورزی کنند. جنگ کورد-کورد در راستای منافع سیاسی کورد قرار نمی‌گیرد، بلکه در خدمت منافع دشمنان خلق کورد قرار می‌گیرد.