'سال ۲۰۲۱ سال آزادی عفرین خواهد بود'

ساکنان منطقه اشغال شده عفرین به منظور محکوم نمودن حملات دولت ترک در ٢٠ ژانویه ۲۰۱۸ تظاهرت کردند.

شورای کانتون عفرین سالگرد حملات اشغالگرانه دولت ترک را در۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۸ با تظاهراتی پاسخ دادند. این راهپیمایی با شعار «با اراده و تفکر آزاد سال ۲۰۲۱ را به سال پیروزی و آزادی عفرین تبدیل می‌کنیم» در منطقه تل قران برگزار شد. ساکنان مناطق احراژ، احداص و کمپ سردم در این تظاهرات شرکت کردند. در این راهپیمایی، تصاویر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، شهدای راه آزادی، شهدای قتل عام تل رفعت و شعارهایی تحت عنوان نه به قتلعام کودکان، نه به سکوت مجامع بین‌المللی، نه به تغییر دموگرافی منطقه در دست تظاهر کنندگان دیده می‌شد.

بعد از راهپیمایی و محکومیت سالگرد حمله به عفرین در سال ۲۰۱۸، تظاهر‌کنندگان در ادای احترام به شهدای راه آزادی، یک دقیقه سکوت کردند. سپس آسیه عبدو به عنوان عضو شورای خانواده شهدا ضمن محکومیت حملات اشغالگرانه دولت ترک در سال ۲۰۱۸، اظهار داشت: در سال ۲۰۱۸ در حملات گسترده به عفرین، تمامی ساکنان این شهر با تمامی عناصر و مولفه‌های این شهر، از این حملات وحشیانه آسیب دیدند. هدف ان حملات این بود که اراده خلق کورد را در شمال-شرق سوریه در هم بشکنند. علیرغم شدت و گستردگی این حملات، عفرینیان مدت ۵۸ روز مقاومت کردند. در هر خانواده حداقل یک نفر به شهادت رسیده است. و علیرغم آن نیز عفرینیان دست از مقاومت خود برنداشته و برنخواهند داشت.

مقاومت بزرگ عفرین

نعمت الیکو عضو تشکیلات کنگره ستار در منطقه عفرین ضمن محکومیت حملات دولت ترک اظهار داشت: دولت ترک در ۲۰ ژانویه به شیوه‌ای وحشیانه به عفرین حمله کرد. اما علیرغم این حملات سنگین، مادران و فرزندان ما مقاومت کردند. یکی از اهداف حملات دولت ترک این بود که اراده زنان آزاد را درهم بشکند. دولت ترک با حملات خود درصدد برآمده بود که زنان را بترساند. اما زنان کورد روز به روز بیشتر به دفاع از دستاوردهای خود پرداختند.

با روح مقاومت عفرین را آزاد می‌کنیم

رشید قبلون عضو شورای کمپ سردم نیز در این مراسم شرکت کرده و اظهار داشت: ما بزرگترین نیروی خود را از فلسفه و تفکرات رهبر آپو می‌گیریم. به همین دلیل در عفرین در مقابل تانک و توپ‌های ارتش ترک توانستیم ۵۸ روز مقاومت کنیم. اکنون در کمپ‌های ما مقاومت ادامه دارد. اما هدف ما این است که با روح مقاومت عفرین، این شهر را آزاد سازیم.