زخمی شدن ٢ غیرنظامی در حملات اشغالگران به عین عیسی

رژیم اشغالگر ترک و مزدورانش از یک ماه پیش عین عیسی و روستاهای اطراف آن را هدف حمله قرار داده‌اند. در حملات صبح امروز به روستاهای مشیرفه و چلب ٢ غیرنظامی زخمی شدند.

از ساعت ۵ بامداد امروز رژیم اشغالگر ترک و مزدورانش روستاهای مشیرفه و چلب در شمال شرقی شهر عین‌ عیسی را هدف حمله قرار داده‌اند.

نیروهای سوریه دمکرات در چارچوب دفاع مشروع به حملات متجاوزان پاسخ داد و جنگ سختی در این منطقه آغاز شد.

مقاومت قهرمانانه مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک حملات تبهکاران رژیم متجاوز ترک را ناکام گذاشت.

اشغالگران با مشاهده ناتوانی خود مناطق مسکونی این دو روستا را هدف حملات راکتی قرار دادند.

جنگ در منطقه همچنان ادامه دارد.

سکوت رژیم بعثی سوریه و نظامیان روس‌

با اینکه مناطق مورد حمله نظامیان رژیم متجاوز ترک در نزدیکی نقاط نظارتی نظامیان رژیم بعثی سوریه و نظامیان روس قرار دارند اما هر دو نسبت به جنایات ترکیه علیه ساکنان این بخش از مردم سوریه چشم‌پوشی می‌کنند.

بنابر گزارش‌های دریافتی در نتیجه حملات متجاوزان ٢ غیرنظامی زخمی شده‌اند و نظامیان ترک و مزدورانشان از انتقال آنان به مراکز درمانی جلوگیری کرده‌اند.