"آثار اوجالان بنیان‌های جامعه و فرد نوین را مستحکم کرد"

دانشکده علوم و امور تربیتی اقلیم جزیره در شهر قامشلو سمیناری را در رابطه با «اندیشه‌های عبدالله اوجالان، نقش آنها در حل مسائل منطقه و بنیان ‌نهادن جامعه و فرد نوین» برگزار کرد.

عصر روز سه‌شنبه ۴ فوریه/ ١۵ بهمن سمیناری در رابطه با آرا و اندیشه‌های عبدالله اوجالان و نقش‌ آن‌ها در حل مسائل کنونی فرد و جامعه برگزار شد. تعداد زیادی از دانشجویان و روشنفکران اقلیم جزیره در این سمینار حضور به هم رساندند. در سمینار بر لزوم بحث و تحلیل هر چه بیشتر آرا و اندیشه‌های عبدالله اوجالان در زمینه بنیان‌گذاری فرد و جامعه نوین تأکید شد.

آراس فتاح مشاور دسته‌ی شهرداری و اداره اقلیم جزیره در سمینار سخنرانی کرد و اظهار نمود:"رهبر اوجالان از طریق دفاعیات خود به طرح راه‌ حل‌های مسائل ناگشودنی در رأس آنها مسئله کورد و لزوم رهایی خلق‌ها از ظلم و بردگی‌ایی که توسط رژیم‌های حاکم و اشغالگر تحمیل می‌شود پرداخته است."

آراس فتاح در ادامه اظهار کرد که رهبر عبدالله اوجالان حیات خویش را صرف خدمت به آزادی خلق‌های تحت ستم نموده و با رنج خویش کوشش کرد راه رهایی خلق‌ها را هموار کند، همچنین برای مسائل لاینحل چاره‌اندیشی کرد. آثار اوجالان دیگر به منبعی برای حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی در منتقه و خاورمیانه مبدل شده‌اند."

آراس فتاح خاطرنشان کرد، آرا و اندیشه‌های رهبر اوجالان حقیقت انقلاب مابین زبان و عمل را با توجه به رویکردهای قیام اجتماعی در انقلاب دمکراتیک و با تکیه بر همبستگی فرد و جامعه را میسر نمود. رهبر آپو در توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه ١٩٩٩ ربوده شده و در جزیره امرالی محبوس گردید. حاکمیت ترکیه ایشان را در حصر قرار داد، رهبری ده‌ها کتاب در خصوص مسائل اجتماعی و تاریخی، سیستم‌ دولت‌های سرمایه‌‌داری، سیاست، مسائل خلق‌ها بویژه خلق‌های خاورمیانه، چگونگی حل معضل‌های کنونی با راهکارهای دمکراتیک، انقلاب اجتماعی و زندگی نوین، مدرنیته سرمایه‌داری و مدرنیته دمکراتیک در خاورمیانه را به رشته تحریر درآورد."

منبع: ANHA