آوارگان عفرین از شیوع کروناویروس جلوگیری می‌کنند

ساکنان عفرین که در پی حمله اشغالگرانه رژیم ترکیه آواره شده و در کمپ‌هایی در شهبا بسر می‌برند با حداقل امکانات خویش مانع شیوع ویروس کرونا می‌شوند.

ده‌ها هزار نفر از ساکنان عفرین پس از اشغال زادگاهشان توسط ارتش اشغالگر ترک و بنیادگرایان اسلامی مزدورش به شهبا پناهنده شدند و در شرایطی طاقت‌فرسا به مقاومت ادامه می‌دهند. آنان با حداقل امکاناتی که از سوی خلق کورد و نهادهای خودمدیریتی فراهم شده است مانع شیوع ویروس کرونا در کمپ‌های خود می‌شوند.

آوارگان عفرین از مشکلات زندگی در کمپ‌ها سخن می‌گویند. امینه یکی از زنان آواره عفرین گفت:"برای پیشگیری از بیماری واگیر کرونا قبل از هر چیز باید به نظافت اهمیت دهیم. آمد و شد به کمپ ممنوع اعلام شده است. این امر بر مشکلات زندگی در کمپ افزوده است. ساکنان این کمپ علی‌رغم مصائب فراوانی که دامنگیر آنان شده است به شیوه‌ای آگاهانه رفتار نموده و به دستورالعمل‌ها توجه می‌کنند."

صدیقه حسین یکی از دانش‌آموزان دختر در مورد زندگی روزانه ساکنان کمپ اظهار کرد که برای جلوگیری از شیوع کرونا مدارس تعطیل شده‌اند و آنان لازم است از در خیمه‌های خود دورتر نروند.

ذلیخا محمد یکی دیگر از زنان ساکن در کمپ آوارگان عفرین به مشکلات شهروندان آواره اشاره کرده و می‌گوید، برای اینکه کودکان را از این بیماری محافظت کنند آنان را در خیمه نگه می‌دارند و اهمیت بیشتری به نظافت می‌دهند.