استقبال سازمان ملل متحد از بیانیه نیروهای سوریه دمکراتیک مبنی بر اعلان آتش‌ بس

نیروهای سوریه دمکراتیک در ٢۴ مارس با انتشار بیانیه‌ای از تمامی طرفهای درگیر در جنگ سوریه، درخواست اتش ‌بس نموده بود. سازمان ملل متحد از بیانیه نیروهای دمکراتیک سوریه استقابل کرده و اظهار داشته است که لازم است بیش از هر زمان دیگری نسبت به این آتش بس پایبند

نیروهای سوریه دمکراتیک در ٢۴ مارس با انتشار بیانیه‌ای از تمامی طرفهای درگیر در جنگ سوریه، درخواست اتش ‌بس نموده بود. سازمان ملل متحد از بیانیه نیروهای دمکراتیک سوریه استقابل کرده و اظهار داشته است که لازم است بیش از هر زمان دیگری نسبت به این آتش بس پایبند باشیم.

استفان دوژاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با اشاره به بیانیه نیروهای سوریه دمکراتیک از عدم درگیری‌های نظامی در سوریه حمایت نمود.

در این سخنان، استفان دوژاریک به نقل از دبیرکل سازمان ملل متحد از تمامی طرف‌های درگیر در جنگ سوریه درخواست نمود که از فراخوان نیروهای سوریه دمکراتیک حمایت کنند.

روز گذشته استفات دوژاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام نمود که سازمان ملل متحد در رابطه با تهدیدهای ویروس کرونا که احتمال دارد در تمام سوریه نیز گسترش پیدا کند، نگران بوده و این نگرانی‌ها به دلیل وجود ٩٠٠ هزار پناهنده در شمال-شرق سوریه بسیار بیشتر است. سازمان بهداشت جهانی نیز اعلام نمود به دلیل وضعیت ناگوار پناهندگان و آوارگان که خود می‌تواند باعث گسترش ویروس شود، نیازمندی‌های روزانه برای درپیش گرفتن تمهیدات سلامت و بهداشتی افزایش می‌یابند. سازمان ملل متحد در این رابطه اعلام نمود که شش میلیون آواره در تمام این کشور وجود دارند.

سازمان ملل متحد روز گذشته و گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه طی بیانیه‌ای براساس قطعنامه ٢٢۵۴ از تمامی طرفهای درگیر در سوریه خواستند که تمامی اقدامات نظامی خود را متوقف کنند تا امکان مقابله با ویروس کرونا مهیا شود. پدرسون خاطرنشان ساخت که ویروس کرونا تمامی خلق‌های سوریه را تهدید می‌کند، پدرسون در بخش دیگری از سخنان خود افزود که خلق‌های سوریه در تمامی این کشور در شرایط ناگواری به سر می‌برند، به همین دلیل لازم است که ثبات و آرامش در این کشور برقرار شود. گیر پدرسون با اشاره به تاثیر تهدیدهای سنگین ویروس کرونا گفت تعهد به آتش بس بیش از هر زمان دیگری لازم است.