اشبال الخلافه منحل شد، اکنون کودکان ایزدی آزادند

کودکان ایزدی که طی سه روز گذشته از سوی نیروهای سوریه دمکراتیک در منطقه‌‌‌‌ی باغوز آزاد شدند اعلام نمودند که تبهکاران داعش بعد از ربودنشان، آنها را به اردوگاههایی به نام اشبال الخلافه منتقل و در این اردوگاهها آموزشهای نظامی و دینی دیده‌‌‌‌اند

نیروهای سوریه دمکراتیک در روستای باغوز، از توابع هجین در استان دیرالزور در عملیاتی که پریروز انجام شد، موفق به آزادی شش کودک و دو زن ایزدی از دست نیروهای داعشی شدند. کودکان ٣ اگوست سال ٢٠١۴ از منطقه شنگال ربوده شدند. این کودکان در گفت‌‌‌‌وگو با خبرگزاری فرات گفتند که بعد از ربودن در گردانهایی تحت عنوان اشبال الخلافه (آینده خلافت) جای گرفته و آموزش‌‌‌‌های نظامی و دینی را از تبهکاران فراگرفته‌‌‌‌اند.

 

رزمندگان سوریه دمکراتیک که در عملیات خود تا به کنون در مناطق هجین صدها زن و کودک ایزدی را آزاد کرده‌‌‌‌اند، سه روز گذشته، همراه با ٩ کودک ایزدی و ۴ کودک ترکمن شیعی تل عفر را نیز آزاد کرده بودند. کودکانی که دیروز آزاد شدند، از طریق خبرگزاری فرات ، به دردها و الامی اشاره کردند که از طریق اقدامات داعش، آنها و خانواده‌‌‌‌هایشان متحمل شده‌‌‌‌اند. کودکان گفتند که بعد از ربودن از سوی داعش، سخن گفتن به زبان کردی ممنوع و از خانواده‌‌‌‌هایشان تیز جدا شده‌‌‌‌ و در کمپی استقرار یافته‌‌‌‌اند که برای اقدامات تروریستی آموزشهای نظامی و دینی لازم را دیده باشند.

آموزش‌‌‌‌های نظامی و دینی به کودکان ربوده شده

یکی از کودکان ١۴ ساله‌‌‌‌ی ایزدی به نام ای.خ. ه هنگامی که همراه با خانواده‌‌‌‌ی خود از شنگال توسط نیروهای داعش ربوده شد، تنها ١٠ سال داشت. این کودک اظهار داشت که وی را به تل عفر برده و در این شهر او را از خانواده‌‌‌‌اش جدا کرده‌‌‌‌اند، بعد از جدایی، این کودک ایزدی از سرنوشت خانواده‌‌‌‌ی خود اطلاعی نداشته و همراه با بسیاری از دیگر کودکان ایزدی ربوده شده به موصل انتقال می‌‌‌‌یابد. در این شهر تحت آموزش‌‌‌‌های نظامی و دینی قرار می‌‌‌‌گیرد.

 

این کودک ایزدی در ادامه‌‌‌‌ی سخنانش افزود که این کودکان ایزدی از سخن گفتن به زبان کردی ممنوع شدند، به همین دلیل زبان کردی را به خوبی تکلم نکرده و به زبان عربی سخن می‌‌‌‌گوید. این کودک در ادامه می‌‌‌‌افزاید تمامی این کودکان ایزدی را بعد از ربودن به موصل انتقال داده و تکلم به زبان کودکی را ممنوع کردند. از همین رو اکنون قادر به سخن گفتن به زبان کردی نیست.

 

یکی دیگر از کودکان ایزدی ربوده شده به نام خ.ش که هشت سال دارد زمان ربوده شدن ۴ سال داشت. یونیفورم نظامی و نشان‌های دستکش و پوتین‌ داعش را بر تن دارد. خ.ش نیز در گفتوگویی به خبرنگار فرات گفت که به دلیل انفجاری جراحت برداشته و تکه‌‌‌‌ای از خمپاره در گردن وی برجا مانده است. این کودک در ادامه افزود که داعش نام عبدالله را بر وی نهاده و از خانواده‌‌‌‌اش خاطرات چندانی ندارد. در پاسخ به این سوال که اگر پدر و مادرت را ببینی آنها را خواهی شناخت یا نه؟ این کودک جواب داد نه، باور نمی‌‌‌‌کنم آنها را بشناسم.

 

آینده‌‌‌‌ی خلافت

خ.ش در ادامه‌‌‌‌ی سخنان خود افزود که او در اردوگاه آموزشهای نظامی و دینی داعش  تحت نام 'اشبال الخلافه' که عمدتا به آموزش کودکان می‌پرداخت قرار داده می‌‌‌‌شود. خ.ش در ارتباط با کمپهای نظامی کودکان اظهار داشت: در این کمپ‌‌‌‌ها به ما آموزش نظامی داده می‌‌‌‌شد، تعلیمات قرانی نیز می‌‌‌‌آموختیم. در چنین شرایطی ما آزاد نبودیم هیچ کاری را انجام دهیم. اما در این اواخر آنها کاری به کار ما نداشتند.

 

خانواده‌‌‌‌ام را نمی‌‌‌‌شناسم، اما آرزوی دیدار آنها را دارم

کودکان در این گفتوگو اظهار داشتند که کودکان زیادی در این کمپها وجود داشتند؛ هنگامی که خبرنگاران فرات عکسهایی را از سوی نیروهای سوریه دمکراتیک از این کودکان به آنها نشان دادند، انها نه تنها تمامی انها را شناسایی کردند بلکه با دقت اسامی آنها را نیز گفتند. خ.ش گفت که خانواده‌‌‌‌ی خود را نمی‌‌‌‌شناسد اما آرزوی دیدن آنها را دارد. رزمندگان واحدهای مدافع خلق و واحدهای مدافع زنان کودکان رهایی یافته از دست داعش را بعد از ارئه‌‌‌‌ی کمکهای لازم به حسکه انتقال دادند تا از این شهر و طبق هماهنگی‌‌‌‌های لازم به خانواده‌‌‌‌هایشان بازگردند.

 

هزاران زن و کودک ربوده شده‌‌‌‌ی ایزدی

نیروهای سوریه دمکراتیک طی چهار سال در عملیاتهایی که به آزادسازی طبقا، منبج، حسکه و دیرالزور منتهی شده است، صدها زن و کودک ایزدی را از دست داعش آزاد کرده و به خانواده‌‌‌‌هایشان بازگردانده‌‌‌‌اند. چند روز گذشته نیز ٧ کودک دیگر ایزدی در روستای باغوز از دست داعش آزاد شدند. تبهکاران داعش هنگامی که در ٣ مارس سال ٢٠١۴ به شنگال حمله کردند، هزاران زن و کودک کرد ایزدی را ربوده و آنها در بازارهای بردگان به فروش گذاشتند.