اعلام ائتلاف سیاسی بین مجلس سوریه دمکراتیک و مجمع ملی سوریه

روز گذشته در نتیجه برگزاری نشستی رسانه‌ای در وین، مجلس سوریه دمکراتیک و مجمع ملی سوریه ایجاد ائتلافی سیاسی اعلام شد.

در این نشست رسانه‌ای رئیس مجمع ملی سوریه دکتر امیر زیدان و ریاست مجلس سوریه دمکراتیک ریاض درار سخنرانی کردند. امیر زیدان بیانیه ائتلاف را قرائت کرده و اظهار داشت که مجمع ملی سوریه از آغاز تاسیس خود، از پنج سال قبل؛ سازمانی سیاسی است که در نتیجه تلاش‌های مشترک تاسیس شده است. این سازمان تلاش کرده است دیدار  و ارتباط بین نیروهای دمکراتیک سوریه را برقرار کند تا اهداف آزادیخواهانه و مشترک انقلاب خلق‌های سوریه تحقق پیدا کند. تا سوریه بتواند از یک سازمان دیکتاتوری به سوی یک سیستم دمکراتیک گام برداشته و به این طریق تغییر سیاسی ایجاد شود تا بر اساس اصول شهروندی خلق سوریه بدون هیچ تمایزی بتوانند زندگی کنند.

امیر زیدان در ادامه سخنان خود افزود که به منظور به هم پیوستن اصول و اهداف مجمع ملی سوریه و حفظ تلاش‌های مشترک و ایجاد توافقی دو طرفه در رابطه با مرحله کنونی و آینده، امروز با مجلس سوریه دمکراتیک ائتلافی را ایجاد کرده و بدین شیوه به پروژه میهنی سوریه می‌پیوندند.

ریاض امیر در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: زمانیکه بین خلق سوریه گفتگو برقرار شود و هدف نیز یکی باشد، همه می‌توانند درک کنند که از نظری مشترک در رابطه با مسائل برخوردار هستند.

مجمع ملی سوریه خود را به عنوان هیاتی میهنی-سیاسی و اجتماعی معرفی کرده است و نمایندگی تمامی هویتها و نیروهای اساسی سوریه را برعهده دارد. این انجمن از طریق هیاتی موقتی که در ان بشار اسد هیچ جایگاهی ندارد، راه حلی سیاسی را برای آینده سوریه مطرح می‌کند. همچنین بیانیه ژنو را به عنوان یکی از اصول اساسی برای حل مسئله سوریه مورد توجه قرار داده و خواهان عمل سیاسی بر اساس این توافقنامه است.