اعلام مشخصات هشت مبارز شهید یگان‌های مدافع خلق

ی.پ.گ مشخصات هشت مبارز شهید خود را که در سال‌های ٢٠١۵ و ٢٠١۶ به شهادت رسیده بودند منتشر کرده و نسبت مبارزات انقلابی آنان ادای دین می‌نماید. یکی از مبارزان شهید اهل سردشت استان اورمیه است.

مرکز اطلاع‌رسانی و رسانه یگان‌های مدافع خلق در اطلاعیه‌ای یاد و خاطره هشت مبارز شهید سال‌های ٢٠١۵ و ٢٠١۶ را گرامی داشته است.

متن اطلاعیه به این شرح است:

"خلقمان در روژاوای کوردستان و شمال سوریه برای دستیابی به زندگی آزاد و دمکراتیک مبارزات بی‌وقفه و قهرمانانه‌ای را به انجام رسانده است. این مقاومت تاریخی جایگاه خلقمان را در سطح جهانی ارتقا داده و به همه شناسانده است. دولت اشغالگر ترکیه از نخستین روز انقلاب روژاوا با انحای گوناگون به دستاوردهای انقلاب حمله‌ور شده است و سیاست تسلیم شدن، انکار و امحا را در پیش گرفته است. جوانانمان در برابر این اشغالگری با مشارکت در صفوف انقلاب در این مقاومت تاریخی جای گرفته‌اند. جنگ تحمیلی بر روژاوا در سال‌های ٢٠١۵ و ٢٠١۶ به اوج رسید، در این مرحله کارزار رهایی شهر هول، سد تشرین و عملیات شهید فرمانده فیصل ابولیلا برای آزادسازی شهر منبج به انجام رسیدند و ٨ تن از رفقایمان که با فداکاری تمام در این مقطع مشارکت نمودند به کاروان شهیدان همیشه جاوید پیوستند. مشخصات رفقای قهرمانمان را برای اطلاع عموم منتشر می‌كنیم.

با ادای احترام به این هشت رفیق، یاد و خاطره تمامی شهیدان قهرمان انقلاب روژاوا را گرامی می‌داریم و مراتب تسلیت خود را به خانواده آنان و تمامی خلقمان ابراز می‌داریم. مشخصات رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: سلیمان اوچداغ

   کد سازمانی: آگر جگرخوین

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: غربت- رمضان

  تاریخ و محل شهادت: ٢١ اکتبر ٢٠١۶/ منبج


   نام و نام خانوادگی: اسماعیل یلدز

   کد سازمانی: باران یلدز

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: شریفه- جمال

  تاریخ و محل شهادت: ١٢ نوامبر ٢٠١۶/ منبج


   نام و نام خانوادگی: آمانج شعبانی باتوش

   کد سازمانی: دلیر هَلو

   محل و سال تولد: سردشت

   نام مادر – نام پدر: هبیله - رسول

  تاریخ و محل شهادت: ١۵ سپتامبر ٢٠١۵/ گری سپی


   نام و نام خانوادگی: حسین تونج

   کد سازمانی: دلخواز فارقین

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: هولیا- فصیح

  تاریخ و محل شهادت: ٢٣ آگوست ٢٠١۶/ منبج


   نام و نام خانوادگی: کمال پولات

   کد سازمانی: هِیرش پرسوس

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: خالده- علی

  تاریخ و محل شهادت: ٢٨ سپتامبر ٢٠١۶ / سد تشرین


   نام و نام خانوادگی: هاکان ارمیش

   کد سازمانی: فرهاد قوسَر

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: حلیمه - سلیم

  تاریخ و محل شهادت: ١۴ نوامبر ٢٠١۶/ منبج


   نام و نام خانوادگی: فاتح کورکماز

   کد سازمانی: سرحد گارزان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نارنج- احسان

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١۶/ روستای أماشی


   نام و نام خانوادگی: یوسف دمیر

   کد سازمانی: شروان کورجان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: پریخان- خیرالدین

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ نوامبر ٢٠١۵/ روستای حیمر شرکا