اعلام هویت هشت شهید مقاومت شرف

ق.س.د هویت هشت مبارز را که در فاصله روزهای ١١ تا ٢٣ نوامبر/ ٢٠ آبان تا ٢ آذر سال جاری در گری سپی و سریکانی در جریان مقاومت شرف علیه ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران تحت فرمان اردوغان به شهادت رسیده ‌بودند منتشر کرده است.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در اطلاعیه‌ای هویت هشت مبارز خود را که در جریان حمله ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن مقاومت کرده و به شهادت رسیده‌اند اعلام کرد.

در اطلاعیه ق.س.د آمده است:

"مبارزان مقاومت قهرمانانه‌ای را علیه حملات دولت ترکیه و تروریست‌های وابسته‌اش به مناطق شمال و شرق سوریه را نشان دادند. ارتش ترکیه از هر نوع اسلحه‌ای برای حمله به روستاهای دارای سکنه غیرنظامی استفاده کرد.

مبارزان در برابر این حملات وحشیانه مقاومتی پیروزمندانه از خود نشان داده و در اوج قهرمانی به شهادت رسیدند.

ما همچو ق.س.د با خانواده شهیدان پیمان می‌بندیم که با تداوم راه شهیدان به تروریسم پایان داده و پیروزی را مسجل کنیم.

هویت شهدا به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: محمد خالد

   کد سازمانی: باران قامشلو

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: هدا - ریاض

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ نوامبر ٢٠١٩ / گری سپی


   نام و نام خانوادگی: صادق رمضان

   کد سازمانی: جودی ملیتان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: شاه - حمود

  تاریخ و محل شهادت: ١۵ نوامبر ٢٠١٩ / سریکانی


   نام و نام خانوادگی: کینا خلیل

   کد سازمانی: دلیلا آرارت

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: رواد - احمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ نوامبر ٢٠١٩ / گری سپی


   نام و نام خانوادگی: فرات عبدالجبار

   کد سازمانی: سردم بیر

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: آسیه - عبدالجبار

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ نوامبر ٢٠١٩ / گری سپی


   نام و نام خانوادگی: حلیمه احمد

   کد سازمانی: سیاژین بلوتی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: ترکیه - احمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٢ نوامبر ٢٠١٩ / گری سپی


   نام و نام خانوادگی: برهان شمس‌الدین

   کد سازمانی: شیار سرهلدان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: قیمه – شمس‌الدین

  تاریخ و محل شهادت: ١١ نوامبر ٢٠١٩ / سریکانی


   نام و نام خانوادگی: حسن خالد

   کد سازمانی: قندیل زاگرس

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: امینه - خالد

  تاریخ و محل شهادت: ٢٣ نوامبر ٢٠١٩ / گری سپی


   نام و نام خانوادگی: محمد عبدالعزیز

   کد سازمانی: هیوا کمیانی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: باشنگ- عبدالعزیز

  تاریخ و محل شهادت: ٢٣ نوامبر ٢٠١٩ / گری سپی