افتتاح نمایشگاه کودکان عفرین در شهر شهبا

​​​​​​​نمایشگاه "بازگشت به عفرین" در منطقه تل سوسن شهبا افتتاح شد

کمیته آموزش جامعه دموکراتیک یک نمایشگاه از نقاشی کودکان عفرین بر پا کرد

نمایشگاه «بازگشت به عفرین» در منطقه تل سوسن شهبا افتتاح شد. در این نمایشگاه، ١١٠ اثر نقاشی از سوی ١۵ کودک عفرینی با حمایت معلمانشان نمایش داده می شود.

کودکان رویاهای خود را ترسیم کرده اند، حملات حکومت اشغالگر ترکیه و مزدورانشان علیه غیرنظامیان و فرهنگ مردم شهر عفرین از جمله موضوعات این نمایشگاه بود.

کودکان به همراه والدین خود در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه شرکت کردند.

رنیم بیکو، از دانش آموزان حاضر در مراسم پس از افتتاح گفت که این نمایشگاه اثبات کرده است که فرهنگ کُردی نابود نخواهد شد و هیچ کس، خصوصا دولت ترک، نمی تواند فرهنگ کُردها را از بین ببرد.