اقدامات ENKS از تاثیری منفی بر تلاشهای ما در راستای اتحاد ملی برخوردار بوده است

عضو کمیته مرکزی حزب مترقی و دمکراتیک کورد در سوریه اظهار داشت که نشست ENKS با مقامات ترک، از تاثیری منفی بر اتحاد کوردی برخوردار بوده است.

در زمانیکه جامعه کوردی مترصد و منتظر ایجاد اتحادی در میان صفوف خلق کورد است، رهبران شورای میهنی کورد در سوریه به دیدار با مقامات دولت اشغالگر ترک می‌پردازند که بخش بزرگی از خاک کوردستان را به اشغال درآورده است و کاملا آشکارا با علیه خلق کورد دشمنی می‌ورزد.

فرهاد درویش از اعضای کمیته مرکزی حزب مترقی و دمکراتیک کورد در سوریه اظهار داشت: خواهان اتحاد میان خلق کورد هستیم، اما متاسفانه تاکنون به نتیجه‌ای در رابطه با این مسئله دست نیافته‌ایم، تا کنون تمامی احزاب کوردی حول میز مشترکی برای گفتگو گردهم نیامده‌اند.

درویش با اشاره به تهدیدات دولت ترک در منطقه شمال-شرق سوریه و نقش ترکیه در بحران سوریه اظهار داشت که: به همین دلیل ما براین باور هستیم که تمامی احزاب لازم است متحد شده و انسجام در صفوف خود را تحکیم بخشند.

شورای میهنی کورد ENKS باید از ائتلاف خارج شود

درویش خاطرنشان ساخت که علت این عملکرد بد ENKS، پیوستگی آن به ائتلاف میهنی سوریه بوده و در این رابطه اظهار داشت: ما امیدوار بودیم که این ارتباط و وابستگی ادامه پید نکند، خصوصا در وضعیت و موقعیت موجود. زیرا این ائتلاف به دولت ترکیه ارتباط داشته و دولت ترک نیز خود قاتل غیر نظامیان بوده و باعث تبهکاری و آوارگی ساکنان  منطقه بوده و تلاش دارد تا هویت کورد را از میان بردارد.

فرهاد درویش در بخش دیگری‌ از سخنان خود اظهار داشت که لازم است ENKS در رابطه با قطع ارتباط خود با ائتلاف میهنی سوریه تصمیمی راسخ بگیرد: باید ما به عنوان ملت کورد، اتحاد ملی خود را تقویت کرده و تصمیمات خود را در قامیشلو بگیریم.

درویش خاطرنشان ساخت که انها به دلیل ملاقات اعضای رهبری ENKS با مقامات ترک متحیر مانده‌اند، در زمانیکه دولت ترک صدها غیر نظامی را به قتل رسانده است، کوردستان را ویران کرده است، هیچ کس انتظار ملاقات با دولت ترکیه را نداشت.

درویش اظهار داشت: ما با دولت ترک دشمنی نداریم، اما دولت ترک به بهانه ایجاد منطقه امن به کوردستان حمله می‌نماید. از سوی دیگر دولت اشغالگر ترک تلاش می‌کند تا مانع از تثبیت پروژه ملت دمکراتیک شده و صرفا امنیت منطقه را برهم می‌زند.

درویش در ادامه سخنان خود افزود: نشست ENKS با ترکها بر اتحاد ملی کورد نیز تاثیر گذار بوده است. ما جنبشی کوردی هستیم. تلاش می‌کنیم تا در میان ملت کورد این اتحاد را ایجاد کنیم. اما نشست اخیر بین ترکیه و احزاب ENKS مشکلات عدیده‌ای را علیه اتحاد کورد ایجاد کرده و تاثیر منفی خود را بر اتحاد ملی کورد گذاشته است. ما تلاش می‌کنیم تا بار دیگر بر یک میز مذاکره گردهم آمده و به راه حلی دست پیدا کنیم.

فرهاد درویش در پایان از تمامی گروههای سیاسی کورد خواست تا بر یک میز مشترک به گفتگو پرداخته و به راه حلی برای پاسخ دادن به مطالبات خلق دست یابند.