انتشار قطعنامه هشتمین کنگره حزب اتحاد دمکراتیک

در این قطعنامه آمده است: تا زمانیکه مسئله کورد حل نشود منطقه روی آرامش به خود نخواهد دید. در این قطعنامه همچنین آمده است که عایشه عیسو و انور مسلم به ریاست مشترک این حزب رسیده‌اند.

قطعنامه هشتمین کنگره عادی حزب اتحاد دمکراتیک منتشر شد. 

متن قطعنامه بدین شرح است:

آغاز راهی نوین

با شعار «با اتحاد دمکراتیک اشغالگری را در هم شکسته، خودمدیریتی را گسترش داده و سوریه‌ای دمکراتیک را ایجاد می‌کنیم» هشتمین کنگره حزبمان در روزهای ۲۴-۲۵ سال ۲۰۲۰ با شمارکت ۶۵۰ نماینده، مهمانانی از نمایدیگان خودمدیریتی، احزاب سیاسی، نمایندگانی از تمامی عناصر تشکیل دهنده جنبش جامعه دمکراتیک*، مجلس سوریه دمکراتیک، نیروهای سوریه مکراتیک، مجلس زنان شمال-شرق سوریه و کنگره ستار برگزار شد. کنگره با یک دقیقه احترام به یاد شهدا آغاز شد. بعد از آن روسای مشترک حزب اتحاد دمکراتیک، خانم عایشه عیسو و آقای شاهوز حسن سخنرانی افتتاحیه را آغاز کردند. سپس نامه‌های تبریک قرائت شدند. همچنین گزارش ریاست مشترک، مجلس عمومی حزب و مجلس زنان قرائت شد و سپس وضعیت کنونی و نقش مهمی را که حزب اتحاد دمکراتیک در مرحله آینده ایفا خواهد کرد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

اعضای شرکت کننده در کنگره اعلام نمودند که برگزاری کنگره هشتم در این برهه حساس و تاریخی بسیار مهم بوده و این کنگره به آغازی برای تحکیم مسیر آزادی و حراست از دستاوردهای خلق و تضمین حقوقی دست می‌زند که حزب اتحاد دمکراتیک در آن بیشترین زحمات را متحمل شده است.

بحران سوریه چگونه می‌تواند به راه حل دست یابد؟

اعضای شرکت کننده در کنگره تایید نمودند که سالهای طولانی بی‌ثباتی در سوریه بار دیگر مشخص نمود که مسئله اساسی سوریه، فقدان سیستمی دمکراتیک بوده و دولت ملی امکان ندارد که به راه‌حلی برای خلق‌های ما تبدیل شود. در این نقطه لازم است که خلق سوریه با سیستمی دمکراتیک و غیر متمرکز حقوق خلق کورد را در قانون اساسی تضمین نموده و همچنین حقوق تمامی عناصر تشکیل دهنده اتنیکی و دینی در سوریه تضمین شود. راه حلی بنیادی برای این مسائل بدون حضور و مشارکت نمایندگان شمال-شرق سوریه در مذاکرات و نیز حضور در کمیته قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. همچنین تداوم سیاست انکار و نادیده گرفتن، بی‌ثباتی و مشکلات عمیقتری را به دنبال داشته و دیالوگ و مذاکره تنها راه حل به شمار می‌روند. به عنوان حزب اتحاد دمکراتیک برای گفتگو و مذاکره با حکومت سوریه نیز اعلام آمادگی داریم.

از سوی دیگر، لازمه سازماندهی اپوزیسیون میهنی دمکراتیک و مستقل دوری از مقاصد و دستورالعمل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است و حزبمان با برخورداری از نقش پیشاهنگی این مهم را تحقق می‌بخشد.

از موضوعات مهمی که در کنگره مورد بحث و بررسی واقع شدند، این بود که حزبمان به عنوان موسس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، برای اعمال و برقراری مفهوم دمکراتیک و اکولوژیک تلاش داشته و نیز با تمامی توان خود در پیشبرد امور خودمدریتی را که نمونه‌ای از رد تجزبه‌طلبی است، تلاش کرده و حقوق تمام عناصر تشکیل دهنده را برآورده ساخته و راهکارهای خروج از بحران سوریه را به مرحله عمل بگذارد.

حملات اشغالگری

در گنگره پیشنهاد شده است که داعش هم اکنون نیز به عنوان خطری موجود شناخته شده و مبارزه علیه آن حایز اهمیت است. حزب اتحاد دمکراتیک به منظور محاکمه اعضای داعش در شمال-شرق سوریه (به دلیل ارتکاب جرم در این منطقه) محاکمه اعضای داعش را در این منطقه انجام دهد. از سوی دیگر دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن مرتکب جنایات ضد بشری و تغییر دموگرافی منطقه شده و همانند داعش، علیه آرامش و ثبات منطقه، به تهدیدهای اساسی دست می‌زنند. همچنین با اشاره به نیروهای سوریه دمکراتیک، یگان‌های مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق، این نیروها به عنوان تضمین کنندگان موجودیت و حقوق برابر عناصر تشکیل دهنده شمال-شرق سوریه شناخته شده است. به همین دلیل از نظر حزبمان حمایت از این نیروها در ابعاد مادی و معنوی می‌تواند از ارتباط اساسی با آینده و رهایی منطقه از خط دولت ترکیه و اشغالگری برخوردار بوده و از اهداف اساسی مبارزه به شمار آید.

تا زمانیکه مسئله کورد حل نشود، ثباتی وجود نخواهد داشت

در کنگره به مسئله کورد به عنوان مسئله‌ای مهم در خاورمیانه اشاره شد که بدون حل آن منطقه ثباتی نخواهد داشت. به همین دلیل برگزاری کنگره میهنی کوردستانی نیز از الزامات این مرحله است، و به عنوان حزب برای برداشتن این قدم تاریخی و استراتژیک نیز وظایف خود را انجام می‌دهد. همچنین تاکید شد که به منظور ایجاد دیالوگ میهنی تمامی احزاب کوردی، حتی برای ENKS بدون هیچ قید و شرطی اعلام آمادگی می‌نماید. از سوی دیگر، همانگونه که ارتباط با تمامی عناصر تشکیل دهنده منطقه، اعم از عرب، سریانی، آشوری، ترکمن، چرکس و چچن استراتژیک قلمداد می‌شود، همانند حزب تلاش خواهیم کرد که تا این ارتباط را بر اساس متدهای بین‌المللی دمکراتیک به پیش ببریم.

تاکید بر فعال شدن جوانان

اعضای شرکت کننده در کنگره ما، بر اهمیت  تداوم خط سوم و پیشبرد ارتباط و توافق‌هایی که در خدمت تامین و تضمین حقوق خلق‌های ما، عناصر تشکیل دهنده منطقه و حفظ اتحاد سوریه است تاکید کردند. همچنین نقشی را که زنان در حزب اتحاد دمکراتیک به منظور تحقق برابری بین دو جنسیت ایفا می‌کنند، مهم ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر، بر رهایی مردان و زنان از مفاهیم جنسی و تحقق یک خانواده دمکراتیک و حمایت حزبمان از انقلاب زنان و برقرای انقلاب اجتماعی به عنوان بزرگترین دستاوردهایی که باید به طور کامل تحقق پیدا کنند تاکید شد.

در رابطه با نقش جوانان، حزب اتحاد دمکراتیک در تفکرات و تلاشهای خود به منظور پرورش جوانان میهن‌دوست و دانا و آزاد پیگیر و مصر است. همچنین در وظایف مهم مرحله آتی، فعال کردن نقش زنان در ایجاد جامعه و ترسیم خطو آینده حزب مصر است.

در آخر، در رابطه با نقش حزب در آفرینش جامعه‌ای سازماندهی شده، دانا و آزاد تاکید شد، بر این اساس، مرحله‌ای جدید در خط‌مشی حزبی آغاز می‌گردد که هیچ کس خارج از سازماندهی قرار نگیرد. زیرا جامعه سازماندهی شده‌ای که با آگاهی و دانش تاریخی بر مبنای خلق ایجاد شود می‌تواند هویت، خاک و ارزش‌های خود را حفظ کند. بر عهده حزبمان که حزب شهداست، ارتباط با یاد و خاطره و ارزش‌های شهدا اهمیتی حیاتی است که نمی‌تواند نادیده گرفته شود. در پایان کنگره، خانم عایشه عیسو و آقای انور مسلم به عنوان روسای مشترک حزب انتخاب شدند و همچنین ۹۰ عضو به عنوان اعضای مجلس عمومی حزب و هیات انضباطی انتخاب شدند.


TEV-DEM