انفجاری مهیب در مرکز شهر عفرین روی داد

​​​​​​​در محله الهال مرکز شهر عفرین خودرو مین‌گذاری شده منفجر گردید و صدای آن در سرتاسر عفرین شنیده شد

در محله الهال واقع در جنب میدان کاوه آهنگر، دقایقی پیش انفجار مهیبی روی داد. خودرو مین‌گذاری شده در مقابل مقر تبهکاران احرار الشامیه منفجر شد.

منابع محلی از شدت انفجار خبر داده‌اند.

 

گزارش‌های اولیه حاکی از کشته و زخمی شدن دهها تروریست است.