انفجار در دیرالزور

در شهرک الطیانا و روستای حوایج در دیرالزور دو انفجار رخ داد.

در نزدیکی مرکز بهداشت روستای حوایج و حومه شهرداری الطیانه در شرق دیرالزور ۲ انفجار رخ داد.

در نتیجه‌ی این انفجارهای خسارت مادی به منطقه وارد شد.

  گفته می‌شود، این انفجارها از سوی سلول‌های مخفی تبهکاران داعش انجام شده است.