انفجار مهیب در جندرس کانتون عفرین

در بخش جندرس کانتون عفرین اشغالی انفجاری میهب روی داد.

صبح امروز در بخش جندرس کانتون عفرین که از مارس ٢٠١٨ به اشغال دولت تبهکار ترکیه درآمده است انفجاری روی داد. گزارش‌های اولیه حاکی از زخمی شدن دهها تبهکار دولت ترک است.