بمباران روستاهای کوبانی از سوی ارتش اشغالگر ترک؛ شهادت سه زن غیرنظامی

دولت اشغالگر ترک روستای حلنج از توابع کوبانی را بمباران کردند. در این حمله سه زن غیرنظامی به شهادت رسیدند

غروب روز گذشته پهپادهای بدون سرنشین ارتش اشغالگر ترک روستای حلنج واقع در جنوب شرقی کوبانی را بمباران کردند.

در بمباران این روستا سه زن غیرنظامی که در حیاط یکی از خانه‌ها نشسته بودند به شهادت رسیدند.

زهرا برکل عضو شورای اجرای کنگره زنان ستار اقلیم فرات و امینه ویسی در این حمله به شهادت رسیدند.