بکارگیری اسلحه ممنوعه از سوی دولت ترکیه در حمله به مردم شمال سوریه تأیید شد

خودمدیریتی شمال و شرق سوریه با تکیه به نتیجه‌ی آزمایشات و تحقیقات یک آزمایشگاه در سوئیس اعلام کرد، ارتش ترکیه از بمب فسفر سفید در شمال و شرق سوریه استفاده کرده است.

اداره‌ی خودمدیریتی نتیجه‌ی تحقیقات آزمایشگاهی در سوئیس را روز سه‌شنبه ٢٨ ژانویه/ ٨ بهمن در کنفرانسی خبری در شهر پاریس اعلام کرد. در این گزارش تایید شده است که ارتش ترکیه از بمب فسفر سفید در حملاتش به شمال و شرق سوریه در ماه ۱۰ سال ۲۰۱۹ استفاده کرده است.

آزمایشگاه ویلسینگ سوئیس مقدار زیادی ماده‌ی فسفر سفید را در نمونه‌هایی پیدا کرده است که از پوست مبارزان و مجروحان گرفته بود.

بر اساس این گزارش که آزمایشگاه به زبان انگلیسی منتشر کرده است، نوع جراحات قربانیان با سوختگی شیمیایی وصف شده است که مقدار زیادی ماده‌ی فسفر سفید در آن به کار گرفته شده است.

به گفته‌ی عباس منصوران که در درمان قربانیان حملات دولت ترکیه شرکت داشته است، بخشی از سوختگی مجروحان غیرعادی بوده و با سلاح عادی این نوع جراحات ایجاد نمیشوند.

در میانه ی یک کنگره‌ی مطبوعاتی در پاریس، نوری محمود سخنگوی ی.پ.گ و خالد عیسی نماینده‌ی پ.ی.د اعلام کردند، بیشتر قربانیان شهروندان غیرنظامی هستند، همچنین علایم سوختگیهای شیمیایی بر جسم آنها مشخص است.

در ماه ۱۰ سال گذشته، خودمدیریتی دمکراتیک، دولت ترکیه را به استفاده از سلاح ممنوع ناپالم و فسفر سفید در حملاتش متهم کرد.