تداوم تلاشهای نیروهای سوریه دمکراتیک در راستای اتحاد کوردها

در چارچوب انسجام و همبستگی احزاب کوردی، تلاشهای نیروهای سوریه دمکراتیک برای اتحاد میان احزاب و گروههای کورد آغاز شده است و دیدارهای چند جانبه در این رابطه ادامه دارند.

متعاقب اطلاعیه هیات امورد داخلی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه به منظور ایجاد انسجام و اتحاد بین نیروها و سازمانهای کوردی که در آن ادعا شده بود از این بعد انجمن میهنی کوردستان سوریه نیز می‌تواند دفاتر خود را در منطقه بازگشایی نماید و مشروط به شرایط پیشین فعالیتهای خود را انجام دهند، ژنرال مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک به منظور ایجاد اتحاد بین نیروهای کوردی با بسیاری از نمایندگان سیاسی کورد دیدار نمود. 

در این دیدارها مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک با نمایندگان حزب دمکراتیک مترقی، ۵ حزب ائتلافی میهنی کورد در سوریه و حزب اتحاد دمکراتیک کورد در سوریه دیدار نمود. در این دیدارها صلاح درویش و رهبران حزب دمکراتیک مترقی کورد در سوریه، احمد برکات، احمد سلیمان، حسین چتو، از حزب ائتلافی میهنی کورد در سوریه امجد عثمان، مصطفی مشایخ، صالح گدو، فوزی شنگالی، نصرالدین ابراهیم، و از حزب اتحاد کورد در سوریه، حسین ثالح و عبدالصمد خلق برو حضور داشتند.

در این دیدار مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک در رابطه با وضعیت منطقه شمال-شرق سوریه اطلاعات خود را با دیدارگنندگان در میان گذاشته و نظرات و پیشنهادات احزاب کوردی را در خصوص اتحاد و همبستگی مورد بحث و بررسی قرار داد. نمایندگان این احزاب نیز در رابطه با نقش نیروهای سوریه دمکراتیک به منظور ایجاد اتحاد کوردها و اهمیت پیشبرد این تلاشها از سوی احزاب کوردی تاکید نمودند.

در رابطه با مکانیزم ایجاد اتحاد و انسجام در میان کوردها، مظلوم عبدی اظهار داشت: اکنون زمانی برای از دست دادن فرصت نیست. باید ما تلاشهای خود را در این راستا انجام داده و منتظر هیچ نیروی خارجی نباشیم. به منظور این مبارزه ما باید همگی با هم به توافقی دست یافته و این اتحاد را تحقق بخشیم.

در این دیدار در رابطه با ارتباطات و تعامل با رژیم سوریه نیز گفتگوهایی انجام شد. مظلوم عبدی در بخش دیگری از این دیدار وضعیت کنونی را تشریح و در رابطه با گفتگوهای کوردها با رژیم سوریه نیز ارزیابی های لازم را به عمل آورد. نمایندکان احزابی که در این دیدار شرکت داشتند، خوشحالی خود را از این تلاشها ابراز داشته و اظهار نمودند که آنها نیز آماده هستند تا در این راستا مسئولیتها و وظایف خود  را انجام دهند.