تداوم ربودن و قتل شهروندان عفرین

ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن در عفرین دکتر صابر حنان ریاست بیمارستان جیهان را ربودند، همچنین یک تن دیگر تحت شکنجه کشته شد.

  اقدامات ضد انسانی ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران آن در عفرین ادامه دارد.

  به نقل از خبرگزاری هاوار، ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن دکتر صابر حنان ریاست بیمارستان جیهان را ربوده‌اند. تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت این شخص بدست نیامده است.

  از سوی دیگر ۵ روز قبل ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن، شخصی به نام حمودا حسن حنیف را ربوده و تحت شکنجه به قتل رسانده بودند. در تصاویر منتشر شده از جسد این شخص آثار شکنجه دیده می‌شود.