تیراندازی گشت مشترک اشغالگران به سمت خلق کوبانی

از خودروهای زرهی گشت مشترک ترک- روس به سوی خلق کوبانی تیراندازی شد. گزارشهای اولیه از کشته و زخمی شدن چندین هم وطن خبر می‌دهند

سربازان ارتش تبهکار ترک و پلیس نظامی روس صبح سه‌شنبه گشت مشترک را از روستای مارس میله به سوی منطقه شرق کوبانی از سر گرفتند. ساکنان کوبانی که از دیدن نظامیان ترک و روس متنفر هستند با سنگ به خودروهای آنان حمله کردند.

نظامیان داخل خودروهای گشت مشترک ترک- روس به سوی خلق کوبانی تیراندازی کردند. گزارشهای اولیه حاکی از کشته و زخمی شدن چندین شهروند کوبانی است. جزئیات بیشتری هنوز منتشر نشده است.

ساکنان مناطق گرکه لگه، تل تمر و کوبانی پیشتر در روزهای ۵ نوامبر، ٨ نوامبر و ١١ نوامبر کاروان گشت مشترک ترک- روس را سنگباران کرده بودند. نظامیان ترک روز ٨ نوامبر سرخوبون علی یکی از جوانان گرکه لگه را در زمان گشت مشترک با پلیس نظامی روس به قتل رساندند و ۵ شهروند دیگر را زخمی کرده بودند.