جنگ و رویارویی اشغالگران در عفرین با یکدیگر

بحران دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن در عفرین پایانی ندارد. تبهکاران وابسته به دولت ترک تحت عنوان ارتش ملی و پلیس نظامی اشغالگر در حال برخوردهای سنگینی با یکدیگر در عفرین هستند.

در ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه روز گذشته در مرکز شهر عفرین بین نیروهای احرار الشام وابسته به ارتش ملی و دولت اشغالگر ترگ و پلیس نظامی رویارویی سنگینی روی داده است . طبق اطلاعات به دست آمده تا کنون یک پلیس نظامی کشته و حداقل ۵ تبهکار نیز مجروح شده‌اند.

بعد از رویاروییهای نیروهای عشیره‌ای، اعلام شده است که نیروهای احرار الشام در جندرس از توابع عفرین از اعضای خود درخواست کمک نظامی نموده و پلیس نظامی نیز به منظور مانعت از رسیدن کمک به نیروها راههای مواصلاتی را قطع کرده است.  پلیس نظامی نیروهای اشغالگر نیز هم اکنون به منظور مقابله با تبهکاران احرار الشام در حال آماده کردن نیروهای خود است. از طرف دیگر تهکاران احرار الشام نیز به منظور گسترش دامنه نبرد، در حال امادگی هستند.

در منطقه باسوته نیز در ساعت ۲۲:۰۰ شب گذشته، در ایست بازرسی منطقه حمزات، یک مین منفجر شده است. اعلام شده است که در جریان این انفجار برخی از تبهکاران زخمی شده‌اند. بعد از این انفجار تبهکاران به سوی نواحی اطراف منطقه انفجار آتش گشوده‌اند.