جوانان باشور کوردستان در سنگرهای مقاومت شرف روژاوای کوردستان

گروهی دیگر از جوانان باشور کوردستان در پاسخ به بسیج عمومی برای دفاع از روژاوای کوردستان خود را به روژاوا رسانده و به مقاومت پیوسته‌اند. هه‌لو قندیل یکی از این جوانان است که از شهر رانیه خود را به منطقه‌ی زرگانی سریکانی رسانده است.

خشم خلق باشور کوردستان علیه اشغالگری دولت ترکیه هر لحظه بیشتر می‌شود، علاوه بر راهپیمایی و تجمعات و بایکوت کردن کالاهای ترکی، جوانان باشور علیه اشغالگری دولت ترکیه، گروه گروه خود را به جبهه‌های مقاومت در روژاوای کوردستان می‌رسانند.

هه‌لو قندیل یکی از این جوانان است که از شهر رانیه‌ی باشور کورستان به همراه چند جوان دیگر خود را به روژاوای کوردستان رسانده و به ق.س.د پیوسته است. وی در مقابل تبهکاران دولت ترکیه در زرگانه در حال مقاومت است.

وی می‌گوید، ما گروهی ۱۲ نفره بودیم که تصمیم گرفتیم به فراخوان بسیج عمکمی روژاوای کوردستان پاسخ مثبت دهیم و اکنون هر کدام از ما در یک سنگر علیه اشغالگران مقاومت می‌کنیم.

وی در پایان سخنانش از جوانان هر چهار بخش کوردستان می‌خواهد که فورا و بدون دو دلی به مقاومت روژاوای کوردستان بپیوندند و خاک روژاوا را از حملات اشغالگران حفظ کنند.

لازم به ذکر است که قبل از این چند گروه دیگر از جوانان باشور کوردستان خود را به روژاوای کوردستان رسانده‌اند و به مقاومت پیوسته‌اند و بر اساس اطلاعات بدست آمده دهها جوان در این مدت به مقاومت شرف پیوسته‌اند.