حمایت نهادهای جامعه مدنی و رهبران جنبشهای اجتماعی از روژآوا

... امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و دیگر دولتها نیز در پاکسازی قومی و اشغالگری دست داشته و به نقض حقوق بشری پرداخته‌اند. در این میان تنها هدف ترکیه نابودی تجربه موفق و جسارت‌بخش روژآوا است که خارج از سیستم جهانی، تجربه‌ای موفق به شمار می‌رود ...

نمایندگان خلق‌ها و رهبران جنبشهای اجتماعی کشورهای مختلف جهان خواستار حمایت از شمال و شرق سوریه و جنبش روژآوا شدند.

در بسیاری از کشورهای مختلف جهان، فعالان و نمایندگان خلق‌ها و رهبران جنبشهای اجتماعی طی نامه‌ای گشوده که در روزنامه گاردین منتشر شده است، به حملات ارتش ترکیه و نیروهای جهادی به روژآوا اشاره کرده و در این نامه با اعلام حمایت خود، خواستار حمایت تمامی خلق‌ها از جنبش روژآوا شدند. با حمله ترکیه نه تنها مبارزه علیه داعش بلکه ظرفیت انسانیت برای ایجاد بدیلی علیه بحران تمدن با خطر مواجه شده است. رئیس جمهور ترک، اردوغان به رغم آتش بس نیز از شیوه‌های خشونت امیز و قتل‌عام سده بیست استفاده کرده و علیه غیر نظامیان از جنگ افزارهای شیمیایی بهره گرفته و تبهکاران جهادگرا غیر نظامیان را به قتل می‌رسانند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است که امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و دیگر دولتها نیز در پاکسازی قومی و اشغالگری دست داشته و به نقض حقوق بشری پرداخته‌اند. در این میان تنها هدف ترکیه نابودی تجربه موفق و جسارت‌بخش روژآوا است که خارج از سیستم جهانی، تجربه‌ای موفق به شمار می‌رود. در بخش دیگری از این نامه خاطرنشان شده است که در شمال-شرق سوریه ۵ میلیون کورد، آسوری، ترکمن، ایزدی و خلق‌ها و عناصر  متفاوت دیگری حضور دارند که در میان سیستمی موفق و دمکراتیک رادیکال، خودمدیریت و برابر به طریقی صلح آمیز همزیستی دارند.

در بخش دیگری از این نامه فروش ادوات نظامی به ترکیه نیز محکوم شده و آمده است: رهبر حزب کارگران کوردستان، عبدالله اوجالان می‌گوید که نیروی مدرنیته کاپیتالیستی سلاح و سرمایه‌ای در اختیار ندارد، بلکه با لیبرالیسم خود، ظرفیت تضعیف هر‌گونه اتوپیایی را امکان‌پذیر می‌نماید. در این نامه آمده است که برای حفاظت از روژآوا از تمامی افراد و نهادها خواسته شده است که به منظور دفاع از روژآوا موضع گیری کرده و اعلام داشته‌اند که روژآوا برای حفظ معیارهای جهانی مبارزه می‌نماید. در این نامه همچنین اعلام شده است که مبارزات خلق‌ها به یکدیگر پیوسته بوده و هیچ نیرویی نمی‌تواند پیشرفتهای بدون بازگشت را محدود نماید. در بخش دیگری از این نامه آمده است که تحت عنوان جنبشهای اجتماعی، جوامع و خلق‌ها و رهبران مختلف از رنجها و تلاشهای روژآوا حمایت نموده و برای مقاومت، حفاظت و ایثارگریهای روژآوا دست به نیایش خواهند زد.  در این نامه مسئله انسانیت به دولت‌ها و اربابان قدرت خاطرنشان شده و خواستار پایان دادن به اشغالگری شده‌اند.

اسامی افرادی که به نمایندگی از نهادها و جنبشهای اجتماعی این نامه را امضا کرده‌اند بدین شرح است:

LaDonna Brave Bull Allard Standing Rock, Turtle Island (USA)
Salim Dara Rural Solidarity, Benin
Eve Ensler One Billion Rising, USA
Sabine Lichtenfels Tamera Peace Research Center, Portugal
Tiokasin Ghosthorse First Voices Indigenous Radio, Turtle Island (USA)
Alnoor Ladha The Rules, Canada
Gildardo Tuberquia Peace Community of San José de Apartadó, Colombia
Yael Ronen Maxim Gorki Theater, Germany
Sami Awad Holy Land Trust, Palestine
Gigi Coyle Beyond Boundaries, USA
Joshua Konkankoh Better World, Cameroon
Stuart Basden Extinction Rebellion, UK
Aida Shibli Global Campus, Palestine
Claudio Miranda Favela da Paz, Brazil
Rajendra Singh Tarun Bharat Sangh, India