حملات توپخانه‌ای و گشتزنی بالگردهای ترکیه در عفرین

ارتش اشغالگر ترکیه روستاهای منطقه شراوا در عفرین را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. همچنین بالگردهای نظامی ارتش اشغالگر ترکیه به گشتزنی در آسمان عفرین پرداخته‌اند.

با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، ارتش اشغالگر ترکیه روستاهای سخونکه، میاسه، عاقبه و زرنته در منطقه شراوا در عفرین را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. در نتیجه‌ی توپباران‌ها ۴ غیرنظامی زخمی شدند.

پس از توپباران این روستاها هم اکنون بالگردهای نظامی ارتش اشغالگر ترکیه به گشتزنی در آسمان عفرین پرداخته‌اند.