حمله گشت مشترک نیروهای ترک-روس به خلق: شهادت یک جوان کورد

دولت اشغالگر ترک در جریان گشت مشترک خود با نیروهای روس خلق معترض در دیرک، در کانتون قامشلو را به گلوله بستند. در جریان این حمله اشغالگرانه یک غیر نظامی به شهادت رسید

خلق کورد امروز صبح در مناطق گرکِه لگه و دیرک در اعتراض به گشت مشترک نیروهای ترک-روس بپاخاسته و نسبت به برقراری این گشتهای مشترک اعتراض کردند. در پاسخ به اعتراضات خلق، نظامیان ترک خلق را به گلوله بسته و در نتیجه این اقدام سرخوبون علی را به شهادت رسانیده و بسیاری از غیر نظامیان نیز مجروح شدند. مجروحان به بیمارستان دیرک انتقال یافتند.

ساکنان درنا آخی از توابع دیرک نیز صبح امروز گشت مشترک نیروهای ترک-روس را سنگ باران کرده بودند. گشتیهای مشترک ترک و روس در ۵ نوامبر نیز توسط ساکنان عفرین سنگباران شده بودند.