حنیفی: احزاب سیاسی کورد قادر به حل آشفتگیهای سیاسی کوردها نیستند

حزب دمکراتیک مترقی کورد در سوریه از احزاب سیاسی کورد درخواست نمود که به میز مذاکره بازگرده و اختلافات سیاسی خود را که در راستای منافع بیگانگان است، حل نمایند.

حزب دمکراتیک مترقی کورد در سوریه نیز خواهان اتحاد میان احزاب کوردی شد. همراه با فراخوان لزوم ایجاد اتحاد میان نیروها و احزاب سیاسی کورد، حزب دمکراتیک مترقی کورد نیز خواهان احساس مسئولیت در مقابل آینده کوردها شد. مصطفی حنیفی ار اعضای دفتر سیاسی حزب دمکراتیک مترقی کورد در سوریه اظهار داشت: احزاب سیاسی کورد قادر نیستند حقوق خلق خود را به دلیل اختلافات و منافع سیاسی خود بگیرند. حنیفی در سخنان خود اعلام کرد که بعد از شروع نا آرامیها در سوریه،  احزاب سیاسی اشتباهات فراوانی را مرتکب شدند. این اشتباهات نیز برخاسته از اختلافات سیاسی میان احزاب سیاسی بود و کوردها در آستانه تهدید واقعی قرار گرفتند.

حنیفی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ما به عنوان کورد به این سطح از درک سیاسی دست نیافته‌ایم که بتوانیم از اختلافات سیاسی-حزبی خود گذر کرده و به توافق سیاسی که نمایندگی تمامی خلق کورد را برعهده داشته باشد دست یابیم. حنیفی در رابطه با شورای میهنی کورد (ENKS) نیز اظهار داشت: حزب ما بنابه دلایل فراوانی از شورای میهنی کورد در سوریه خارج شد. زیرا ENKS بخشی از ائتلافی بود که با خیانت شناخته می‌شود. طبق نظر حزب ما، این حزب تصمیم گرفته است که از ویژگیهای سوری خود حفاظت نماید. حنیفی در میان گفته‌های خود اعلام کرد که حزب دمکراتیک مترقی کورد در سوریه از زمان شروع نا آرامیها در این کشور، خواستار اتحاد کوردها شده است. پیش از دخالت ترکیه، دفتر سیاسی حزب ما، موضع سیاسی خود را در این رابطه مشخص ساخته بود و از احزاب سیاسی درخواست دیالوگ نموده بود. به همین دلیل نیز با ١۴ حزب دیگر کوردی نیز برای مقابله با ترکیه نشست برگزار کرده بود.حنیفی در رابطه با کنگره ملی ک.ن.ک نیز اظهار داشت: حزب مترقی به دلیل برخی از اختلافات در نگرشها نتوانست در این کنگره مشارکت کند. اما در این میان خطری وجود دارد که خلق کورد را تهدید می‌کند. اگر احزاب سیاسی کورد به توافقی سیاسی دست نیابند نمی‌توانند حقوق این خلق را تامین نمایند.

حنیفی در پایان سخنان خود تاکید نمود که خطر بزرگی موجودیت کوردها در سوریه را تهدید می‌کند. وی در پایان بر امیدواریهای خود مبنی بر اینکه احزاب سیاسی کورد به توافقی سیاسی دست یافته و در راستای منافع خلق کورد گیرند، تاکید نمود.

منبع: ANHA