'خلق‌هایمان متحد، هدفهامان مشترک و دفاعمان هم متفق است'

مقاومت خلق‌های منطقه سریکانی – تل‌تمر در برابر حملات سنگین ارتش تبهکار ترک و تروریست‌های وابسته به آنکارا ادامه دارد. حاجی محمد یکی از ساکنان این منطقه می‌گوید که آنان به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد سرزمینشان به چنگ اشغالگران بیفتد.

حملات رژیم تبهکار ترکیه با همکاری گروهک‌های تروریستی وابسته‌اش به شمال و شرق سوریه ادامه دارد. دولت ترکیه و گروههای تروریستی القاعده، داعش و اخوان المسلمین از ٩ اکتبر به غیرنظامیان شمال و شرق سوریه حمله‌ور شده‌اند.

دولت ترکیه با اشغال مناطق شمال و شرق سوریه در تلاش است تا دولتی تروریستی را در این بخش از سوریه تشکیل دهد.

نیروهای سوریه دمکراتیک و خلق منطقه به حملات تبهکاران ترکیه به روستاهای اریشا، داودیه، سباتا، حوشه، عزیزیه و محمودیه پاسخ می‌دهند.

تبهکاران برای اشغال تل‌تمر که بیشتر ساکنان آنرا کوردها، آسوری‌ها، سریانی‌ها و عرب‌ها تشکیل می‌دهند حملات خود را تشدید کرده است. مقاومت مبارزان و خلق‌ها در برابر حملات ادامه دارد.

ادریس عبدالعزیز برکل یکی از ساکنان روستای آریشا که دارای ١٠ کودک است با بدوش گرفتن اسلحه به دفاع از زادگاهش می‌پردازد، ادریس می‌گوید که به هیچ عنوان روستا را ترک نخواهد کرد و از آینده فرزندانش دفاع می‌کند.

ادریس عبدالعزیز در ادامه گفت که در کنار مبارزان به مقاومت ادامه می‌دهد. وی افزود:"اینجا خاک ماست، ما مجبوریم از آن دفاع کنیم. اگر ما از این خاک محافظت نکنیم نیروی دیگری اینکار را نخواهد کرد. رژیم سوریه سربازانش را به اینجا فرستاد اما همه سربازان سوریه فرار کردند. بجز ق.س.د هیچ نیرویی نمی‌تواند با اشغالگران بجنگد."

تمامی ساکنان روستای داودیه هم با برداشتن اسلحه به جمع نیروهای ق.س.د پیوسته‌اند و از این روستا دفاع می‌کنند. حاجی محمد یکی از ساکنان این روستا که از خلق عرب است می‌گوید در کنار مبارزان به حملات تبهکاران پاسخ می‌دهند و از اینکه دوشادوش مبارزان ق.س.د می‌جنگند بسیار خوشحال است.

حاجی محمد می‌گوید:"خلق‌هایمان متحد، هدفهامان مشترک و دفاعمان هم متفق است" و می‌افزاید،"درخواست ما از جامعه جهانی بویژه از سازمان ملل این است که حملات ترکیه را متوقف کند. برخی از ساکنان مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند، به بیابانها پناهنده شدند. باید این حملات متوقف شوند."

حملات هوایی و زمینی دولت تبهکار ترکیه به روستاهای سباتا، هویشا و محمودیه همچنان ادامه دارد. نیروهای ق.س.د گروهی از تبهکاران را که قصد نفوذ به روستا را داشتند هدف قرار داده و به هلاکت رساندند. جنگ سنگین در این منطقه ادامه دارد.