خودمدیریتی شمال و شرق سوریه دروازه مرزی با اقلیم کوردستان را بست

اداره خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه برای مقابله با گسترش ویروس کرونا دروازه مرزی با اقلیم کوردستان را مسدود کرد

در چهارچوب تدابیر اخذ شده برای سلامت عمومی و مقابله با ویروس کرونا اداره خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه تصمیم گرفت دروازه مرزی سمالکا با اقلیم کوردستان را تا اطلاع ثانوی ببندد.

اعلام شد که این تصمیم بر مبنای گزارشات کمیته سلامت و بهداشت گرفته شده است. بر این مبنا از ١ مارس ٢٠٢٠ این دروازه مرزی بسته خواهد بود.