داعش: از ترکیه آمده‌‌ایم و خواهان بازگشت به ترکیه هستیم

​​​​​​​بیشتر تبهکاران تسلیم شده‌‌ی داعش که روز گذشته در منطقه‌‌ی باغوز تسلیم نیروهای سوریه‌‌ی دمکراتیک شدند از جمهوریهای ترک و آسیای میانه بودند، در جریان مصاحبه‌‌هایی این تبهکاران اعلام نمودند که از ترکیه آمده و خواهان بازشگت به ترکیه هستند

عملیات نیروهای سوریه‌‌ی دمکراتیک در روستای باغوز از توابغ شهرک هجین در استان دیرالزور ادامه دارد. رزمندگان نیروهای سوریه‌‌ی دمکراتیک ٩ فوریه/ ٢٠ بهمن انتقال تبهکاران تسلیمی داعش و خانواده‌‌هایشان را آغاز کردند. در نتیجه‌‌ این انتقال که تا ١ مارس/١٠ اسفند ادامه یافت، بیش از ١٠ هزار نفر به سوی مناطق امن فرستاده شدند. ٢٠ روز بعد از انتقال، قریب به ٢ هزار تبهکار داعشی که اکثریت آنان خارجی هستند تسلیم نیروهای سوریه دمکراتیک شدند. از همین رو نیروهای سوریه دمکراتیک از روز ١ مارس/ ١٠ اسفند، ساعت ١٨، عملیاتی را علیه بازماندگان تبهکاران در باغوز آغاز کردند. بعد از این حملات روزهای اخیر که در سه جبهه انجام شد، دیروز صدها تبهکار داعش همراه با خانواده‌‌هایشان به تسلیم نیروهای سوریه‌‌ی دمکراتیک درآمدند.

بیش از ۶٠٠ تبهکار داعش و خانواده‌‌هایشان از کریدور امن رزمندگان خود را به باخوز رساندند. فیلمبرداران خبرگزاری فرات این تصاویر را ضبط کرده‌‌اند. بیشتر این تبهکاران که از جمهوریهای ترک آمده‌‌اند، در ارتباط با چگونگی پیوستن به داعش به خبرگزاری فرات سخن گفتند. بیشتر این تبهکاران از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان، نخست  عازم  ترکیه شده بودند. تمامی این تبهکاران گفتند که از ترکیه عازم سوریه شده و خواهان بازگشت به ترکیه هستند.

 

یکی از تبهکاران داعش به نام مصطفی ترکمنستان اظهار داشت که او از ترکمنستان عازم ترکیه گشته و چندی در این کشور اقامت داشته است. در ترکیه به آنها گفته‌‌اند که در سوریه پول وجود دارد، خانه و املاک فراوان وجود دارند. از همین رو عازم سوریه شده است اما از آمدن به سوریه پشیمان شده است. این تبهکار داعش اعلام داشت که در این گروه مسلح نبوده و مشغول تجارت بوده است؛  در ترکمنستان به وی ستم شده است و از همین رو این کشور را ترک کرده است. خبرنگار فرات از این تبهکار با نام مصطفی سوال می نماید که اکنون می‌‌خواهد به کجا برود؟ و در پاسخ این تبهکار اظهار میغدارد که مایل به بازگشت به ترکیه است.

 

تبهکار دیگری به نام میرادل نیز اظهار داشت که از سال ٢٠١۶ همراه با عمویش نخست عازم ترکیه شده و سپس به عراق آمده است. این تبهکار نیز اعلام داشت که به بازرگانی پرداخته و مسلح نبوده است. این تبهکار در ادامه اظهار داشت: از آنجا که در ترکمنستان متحمل ستمهای فراوانی شدیم به ترکیه آمدیم. در اینجا زندگی بسیار ارزشمند است. در ترکمنستان آشنایی به ما گفت که در سوریه ما به زمین و خانه دست خواهیم یافت. ما برای ثروت به اینجا آمدیم. اما اکنون پشیمان هستم. پدر و مادر من نیز با کاروان پیشین از اینجا خارج شده‌‌اند و در اردوگاه هستند. ما خواهان بازگشت به ترکیه هستیم.

 

یکی دیگر از تبهکاران داعش به نام ابو محمد نیز همچون دیگر تبهکاران اظهار داشت که در سال ٢٠١۶ وارد این منطقه گشته و ادعا نمود که در این مدت به تجارت و بازرگانی مشغول بوده است. وی نیز خواهان بازگشت به ترکیه است. در پاسخ به این سال که چرا ترکیه؟ وی گفت در این کشور دمکراسی(!) وجود دارد. تبهکار ترکمنستانی مجروح دیگری نیز اظهار داشت که برای زندگی با ارزشهای اسلامی و آموختن اسلام به فرزندانش به این منطقه آمده است. در پاسخ به این سوال که مگر در کشور شما اسلام وجود نداشت این تبهکار داعشی اعلام نمود که در کشورش چنین امکانی وجود نداشت.

 

تمامی تبهکاران داعشی دستگیر شده از سوی نیروهای سوریه دمکراتیک اظهار داشته‌‌اند که نخست عازم ترکیه شده و از طریق این کشور وارد سوریه شده‌‌اند. در نهایت نیز همگی این تبهکاران خواستار بازگشت به ترکیه شده‌‌اند.

 

تبهکاران داعشی و خانواده‌‌هایشان نخست از طریق کریدور امنی که در جبهه‌‌های جنگ توسط نیروهای سوریه دمکراتیک ایجاد شده است، از منطقه خارج و بعد از بازرسی و کنترل و احراز هویت به اردوگاههایی که به این منظور ایجاد شده‌‌اند انتقال داده می‌‌شوند.

 

نیروهای سوریه دمکراتیک مایحتاج اصلی زندگی این تبهکاران و خانواده‌‌هایشان را آماده و به اردوگاهها ارسال می‌‌نمایند. منطقه‌‌ی باغوز از یک سوی شاهد انتقال این تبهکاران به اردوگاهها بوده و از سوی دیگر شاهد زد و خوردهای شدید است. تا به کنون نیز جنگ و نبرد بین نیروای سوریه دمکراتیک و تبهکارانی که تسلیم نشده‌‌اند در جریان است.