دولت ترک برای غارت زیتون عفرین اشغالی با تبهکارانش به توافق رسید

​​​​​​​دولت ترک برای غارت محصول زیتون عفرین اشغالی و صدور آن به کشور اسپانیا با تبهکارانش به توافق رسید

طبق این توافق محصول زیتون عفرین به ارزش ٢٢ میلیون دلار به مجلسی که از سوی آنکارا تعیین شده است واگذار می‌شود.

 

کانتون عفرین از سوی رژیم ترک و تبهکارانش اشغال شده است. بیش از ٨٠ درصد ساکنان آن از ترس جان خود مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند. دولت غاصب ترک و تبهکاران آن مزارع زیتون را غصب کرده و محصول سالانه آنرا به دولت اسپانیا می‌فروشند.

 

دولت ترک برای فروختن محصول زیتون عفرین اشغالی به اسپانیا توافقی را با گروههای تبهکار خود و مجلس گماشته آنکارا در این بخش از روژاوا منعقد کرد.

 

خبرگزاری فرات تصویری از توافق صورت گرفته تبهکاران و رژیم ترک منتشر کرده است

 

نشست تبهکاران توسط میت برگزار شد

یکی از فعالان مناطق اشغالی به خبرگزاری فرات گفت که دولت ترک با این توافق درصدد است تا غارت محصول زیتون عفرین را از افکار عمومی پنهان کند. منبع مذكور خاطرنشان کرد که ماه سپتامبر سال جاری نشستی با سرپرستی سازمان جاسوسی میت، سرکرده قرارگاه منطقه‌ای گروهک تبهکار ارتش آزاد سوریه "هیثم الحافظی" و هیئتی از این گروهک تبهکار برگزار شده و در آن بر سر غارت محصول زیتون عفرین به توافق رسیده‌اند. این توافق به عنوان پروژه مجلس گماشته آنکارا قلمداد شده است. این نشست برای تخصیص منابع مالی و مالیات به گروهک تبهکار ارتش آزاد و همچنین واگذاری دروازه مرزی به آنان برگزار شده است.

 

محصول غارت شده به اسپانیا فروخته می‌شود

اعلام شد که در نشست مذکور محصول زیتون عفرین پس از انتقال به هاتای در ترکیه برای صدور به کشور اسپانیا بارگیری می‌شود. میت از گروهک ارتش آزاد خواسته تا موضوع صادارت محصول غارت شده زیتون به اسپانیا مخفی بماند. میت پذیرفته است که در مقابل دروازه‌ای مرزی در جندرس اشغالی به گروهک تبهکار ارتش آزاد واگذار شود.

 

در قبال ٢٢ میلیون دلار محصول زیتون به مجلس گماشته آنکارا داده می‌شود

دولت ترک درصدد است تا با این توافق پلید به غارت زیتون عفرین اشغالی مشروعیت بخشد. دولت ترک خود در این میان ٨٠ میلیون دلار پول به جیب می‌زند. متن توافق در به دست ما رسیده است. توافق با سرپرستی مسئولین سازمان جاسوسی میت صورت گرفته و مجلس گماشته آنکارا در عفرین آن را امضا کرده‌اند. طبق توافق به عمل آمده این گروهک تبهکار تمام محصول زیتون عفرین را در قبال ٢٢ میلیون دلار وجه نقد به مجلس گماشته آنکارا خواهد داد.

 

بنابر توافق به عمل آمده درآمد حاصل از غارت محصول زیتون عفرین از سوی مجلس گماشته آنکارا در بانک‌های پی‌تی‌تی و زراعت ترکیه نگهداری می‌شود.

 

 

سرکردگان تبهکارانی که توافق را امضا کرده‌اند؛

دوغان سلیمان (فرقه ١٢ گردان سلطان محمد فاتح) این گروه تبهکار مستقیما تحت نظر فرماندهی میت اداره می‌شود.

مقدم زهیر (سرکرده فرقه ١٢١) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

وائل فردل (سرکرده فرقه ١٢٣) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

محمد داود ( سرکرده فرقه ١٢٣) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

هشام احمد (سرکرده فرقه ١٢) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

سرهنگ عبدالناس الابو جلال (سرکرده فرقه ١۴) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

رعد سلم سرس (سرکرده فرقه ١۴١) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

مالک جاسم (سرکرده فرقه سلیمان شاه) مستقیما تحت نظر میت اداره می‌شود.

مقدم فهد هوید (سرکرده فرقه ١۴٣) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

حسن حاج‌علی (سرکرده سقور الشمال) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

محمد رسلام (سرکرده گردان ١‎۴۵) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

رائل حسین حمادی (سرکرده گردان ١۴۶) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

خلدون جمل مدور (سرکرده فیلق الشام) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

سرهنگ علی محمد حسن (جبهه وطنیه) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

محند خلف (جبهه الشامیه) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

احمد مجاهد حمو (احرار الشام) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

عصام بویساد (جیش الاسلام) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

علا برو (لیوا سلام) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

محمد درعی (گردان ۵١ ) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

یأمن تلجو (گروهک المجد) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

محمود حاج حسن (گروهک سلطان مراد) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

معتصم عباس (گروهک فرقه المعتصم) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

سیف بولات (گروهک فرقه الحمزه) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

معتز رسلان (گروهک جیش النخبه) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

فاده عمر (گروهک جیوش احفاد) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

رام خواجه ( گروهان ١١١) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

عبدالکریم حسوم (گروهان ١١٢) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

حسام بکور (گروهان ١١٣) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

فراز باشا (گروهک منتصر بالله) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

سار معروف (گروهان سمرقند) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

محمد باشا (گروهان ١٢٢) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.

احمد احسان هاشم (گروهک احرار الشرقیه) مستقیما زیر نظر میت اداره می‌شود.