ربودن ١٠ شهروند عفرین از سوی ارتش اشغالگر ترکیه

تبهکاران رژیم ترکیه ١٠ تن از ساکنان روستای مارات عفرین را ربودند. یک زن در میان ربوده‌شدگان است.

بنابر گزارش‌ها تبهکاران وابسته به رژیم اشغالگر ترک روز گذشته ١٠ تن از ساکنان روستای مارات عفرین را ربوده‌اند.

سن ربوده‌شدگان ٢۵ تا ۴٠ سال و هویت انان به این شرح اعلام شده است:

رِزان علی، سعید خلیل. علی حنان، علی خلیل، روکن حیدر، احمد عبدو، صلاح عبدالرحمن، صلاح ممو، احمد اومو و احمد بوزان.