روشنفکران کورد: حل مسئله کورد سرآغاز دمکراتیزاسیون در خاورمیانه است

روشنفکران کورد تایید کردند که جهان در مقابل سیستم سیاسی و اقتصادی جدیدی قرار داشته و دمکراتیزاسیون خاورمیانه از مسیر حل مسئله کورد می‌گذرد.

روشنفکران کورد با اشاره به اهمیت اتحاد خلق کورد به منظور کسب حقوق مشروع خود بر مقابله با توطئه و سیاستهای مبتنی بر قتلعام تاکید کردند. روشنفکران همچنین تایید کردند که جهان در مقابل سیستم سیاسی و اقتصادی جدیدی قرار داشته و دمکراتیزاسیون خاورمیانه از مسیر حل مسئله کورد می‌گذرد.

بسیاری از نیروهای کورد در شمال-شرق سوریه به منظور ایجاد اتحاد بین نیروهای کورد و در پی فراخوان مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک در حال مذاکره و گفتگو و دیدار با یکدیگر هستند.

در رابطه با اتحاد نیروهای کورد، اویندار هفتارو از اعضای اتحادیه روشنفکران کانتون عفرین در رابطه با لزوم برقرای اتحاد در میان نیروهای کورد اظهار داشت: جهان در حال دگرگونی سیستم سیاسی، مدیریتی و اقتصادی جدیدی است. اما دولت‌های منطقه و خصوصا دولت‌هایی که کوردستان را اشغال کرده‌اند، همچنان بر سیستمهای قدیمی و ادامه اشغالگری تاکید کرده و در مقابل نیروهای کوردی از شانسی تاریخی برخوردار هستند که حقوق خود را کسب کنند.

اویندار هفتارو در بخش دیگری از سخنان خو افزود: این مرحله برای کورد، مرحله‌ای است که به بقا  و هستی کوردها ارتباط دارد. لازم است تمامی اختلافات بین احزاب و نیروهای کوردی به راه حلی دست یافته و صرفا برای پیروزی مسئله کورد گام برداشته شود، در این رابطه لازم است که از تاریخ ملت کورد نیز درس گرفته شود.

در رابطه با همین موضوع حسن ابیش نیز از اعضای اتحادیه روشنفکران عفرین اظهار داشت بدون تردید جهان در مقابل تحولات سیاسی، اقتصادی و سازمانی جدیدی قرار گرفته است و بشریت در حال تجربه مرحله جدیدی قرار گرفته است. کورد باید از این تغییرات بهره برداری کرده و بتوانند در این مرحله حقوق مشروع خود را که سالیان درازی است نقض شده است کسب کنند.

حسن ابیش در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: سیستم جهانی و دولتهای حاکم بر مناطق خاورمیانه دچار اختلاف هستند، در این اواخر متوجه شده‌اند که هیچ راه حلی غیر از حل مسئله کورد نمی‌تواند مسائل و مشکلات خاورمیانه را حل نماید. حل این مسئله صرفا از طریق دمکراتیک شدن منطقه و نجات از سیستم های دیکتاتور و دستیابی به صلح و آشتی ممکن است.

منبع: ANHA