زیارت مزار شهیدان از سوی خلق‌های شمال و شرق سوریه

خلق‌های شمال و شرق سوریه به مناسبت عید فطر به زیارت آرامستان‌های شهیدان راه آزادی رفتند

ساکنان شمال و شرق سوریه از صبح امروز نخستن روز عید فطر مزار شهیدان راه آزادی را زیارت کردند.

ساکنان کوبانی، شهبا، حلب، قامشلو، حسکه، دربیسی، عامودا، شدادی و دیرک به زیارت آرامستان شهیدان رفتند.

فرمانده‌هان و مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک با دسته‌های گُل، گُلاب و شیرینی از خانواده شهیدان استقبال به عمل آوردند.