سخنگوی اداره‌ی خودگردان: "آنهایی که سکوت کرده‌اند، شریک جرم جنایات دولت ترکیه هستند"

لقمان احمی سخنگوی اداره‌ی خودگردان دمکراتیک شمال و شرق سوریه می‌گوید، آنهایی که در مقابل جنایات دولت ترکیه ساکت هستند، شریک جرم اردوغان می‌باشند.

کارگروه "پاکسازی نژادی و تغییر دمگرافی در شمال و شرق سوریه" که توسط مرکز روژاوا برای تحقیق استراتژیک انجام شد، بیشتر از ۱۰۰ نماینده‌ی احزاب سیاسی و سازمانهای حقوق بشری و انجمن عدالت و اجمن سوریه ی دمکراتیک و اداره ی خودمدیریتی، در آن شرکت نمودند.

در حاشیه‌ی کارگروه "پاکسازی نژادی و تغییر دمگرافی در شمال و شرق سوریه" لقمان احمی سخنگوی اداره‌ی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در مورد اعمال دولت ترکیه علیه مناطق شمال و شرق سوریه با خبرگزاری فرات سخن گفت.

"پاکسازی در عفرین ادامه دارد"

لقمان احمی اعلام کرد، دولت ترکیه که با رؤیا و خواب و خیال دولت عثمانی زندگی می‌کند، در مناطق شمال و شرق سوریه جنایات ضد بشری مانند پاکسازی نژادی و تغییر دمگرافی منطقه، انجام می‌دهد. وی گفت: "دولت ترکیه در سال ۲۰۱٨ به عفرین حمله کرد و کودکان و زنان و صدها غیرنظامی را قتل عام کرد. به دلیل حملات، ۵۰۰ هزار غیرنظامی به ناچار آواره شدند. دولت ترکیه گروههای تبهکار و خانواده‌هایشان در جایگزین مردم منطقه کردند. در منطقه پاکسازی و تصفیه‌ی اجتماعی و اقتصادی در جریان است. تاکنون نیز با فشار و زور سعی در بیرون راندن مردم دارند. ملک و اموال هم وطنان را تصاحب کرده و غارت می‌کنند."

"صدها هزار تن متضرر شدند"

احمی اعلام کرد، دولت ترکیه در ۹ اکتبر ۲۰۱۹ یک بار دیگر علیه مناطق شمال و شرق سوریه دست به حمله‌ای دیگر زد و گفت: "به دلیل حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه علیه سریکانی و گری سپی دهها غیر نظامی کشته و بیشتر از ۳۰۰ هزار تن مجبور به ترک خاک خود شدند. در میان آوارگان ٨۰ هزار کودک هم حضور دارند. همچنین صدها هزار کودک از تحصیل جا ماندند. به همین دلیل پروسه‌ی تحصیل در ۱۴٨ مدرسه متوقف شده است. به دلیل آنکه اکنون اکنون فصل زمستان است وضعیت آواره‌ها نابسامان است. آواره‌ها در شرایط وخیمی قرار دارند."

احمی اشاره نمود، تبهکاران دولت ترکیه تصاویر خانه‌هایی که غارت کرده‌اند را برای صاحبان آنها می‌فرستند گفت: "کسانی که برای محافظت از خانه‌هایشان به منطقه باز می‌گردند، توسط تبهکاران کشته می‌شوند و تصاویر قتل آنها را هم برای بستگانشان می‌فرستند. دولت ترکیه با این وحشیگری‌ها می‌خواهند خلق‌هایی که در گذشته از عثمانیها نجات یافته‌اند را نابود کند."

"باید غیرنظامیان به مناطق خود بازگردند"

سخنگوی اداره‌ی خودمدیریتی دمکراتیک همچنین گفت که پاکسازی نژادی و تغییر دمگرافی منطقه، بر اساس قوانین بین‌المللی در چهارچوب جرایم جنگی قرار می‌گیرد و گفت: "آنهایی که در مقابل این جرایم دولت ترکیه سکوت می‌کنند، شریک جرم هستند. ما از طرف خودمدیریتی شمال و شرق سوریه درخواست می‌کنیم شرایط عادی شود و آواره‌ها به مناطق خود بازگردند. دولت ترکیه می‌خواهد دمگرافی منطقه را تغییر دهد و پاکسازی نژادی انجام دهد. این هم بر اساس قوانین بین‌المللی قابل قبول نیست. مدارک کاملی از این جنایات دولت ترکیه وجود دارد. این مدارک به سازمانهای حقوق بشری ارائه خواهند شد."