سریکانی: از خلقمان محافظت می‌کنیم و برای این وظیفه به نیروهای خارجی پشت نمی‌بندیم

یکی از فرماندهان شورای نظامی سریکانی تاکید کرد که آنها به نیروهای خارجی پشت نخواهند بست، همچنین اعلام کرد، باید جهانیان خوب بدانند که جنگی جهانی با سرکردگی اردوغان در منطقه ایجاد می‌شود. وی گفت، "ما برای دفاع از خلق و سرزمین خود هر کاری خواهیم کرد."

   عماد سریکانی یکی از فرماندهان شورای نظامی سریکانی تاکید کرد که آنها به نیروهای خارجی پشت نخواهند بست، همچنین اعلام کرد، باید جهانیان خوب بدانند که جنگی جهانی با سرکردگی اردوغان در منطقه ایجاد میشود. وی گفت، "ما برای دفاع از خلق و سرزمین خود هر کاری خواهیم کرد."

   در رابطه با عقب نشینی نیروهای ائتلاف بین‌المللی از مناطق مرزی سریکانی، عماد سریکانی از فرماندهان شورای نظامی سریکانی با خبرگزاری هاوار مصاحبه‌ای انجام داد.

   عماد سریکانی گفت، "ما از توافق صورت گرفته مابین نیروهای ائتلاف بین‌المللی با دولت ترک برای خروج از مقرهایشان اطلاعی نداشتیم."

   "ما به نیروهای خارجی پشت نخواهیم بست"

​​​​​​​   عماد سریکانی در ادامه گفت، "ما پشت به نیروهای خارجی نخواهیم بست، ما به نیروی خود و خلق خود تکیه می‌کنیم. بود و نبود نیروهای ائتلاف بین‌المللی در سرزمین و خاک ما، اراده‌ی ما را برای حفاظت از خلقمان تضعیف نخواهد کرد."

​​​​​​​   در مورد تهدیدهای دولت ترکیه به انجام حمله به شمال و شرق سوریه، عماد سریکانی گفت،"ما این تهدیدها را جدی میدانیم. اگر حمله‌ای به منطقه‌ی ما انجام شود، ما از خلق و سرزمین خود دفاع خواهیم کرد."

   "باید جهانیان خوب بدانند که جنگی جهانی با سرکردگی اردوغان درخواهد گرفت"

​​​​​​​   همچنین در مورد بیانیه‌ی فرماندهی کل ق.س.د که گفته بود، اگر دولت ترکیه به منطقه حمله کند، جنگی در مرزهای مابین ترکیه و شمال و شرق سوریه رخ دهد، عماد سریکانی گفت، "ما میگوییم اگر یک گلوله خلق ما را هدف قرار دهد، ما بر اساس تصمیم فرماندهی خود، دفاع خواهیم کرد و جنگی در مرزهای مابین شمال و شرق سوریه و ترکیه آغاز خواهد شد."

​​​​​​​   فرمانده عماد سریکانی اینگونه به سخنانش ادامه داد: "باید جهانیان بدانند، اگر حمله‌ای به منطقه‌ی ما انجام شود، جنگی جهانی با سرکردگی اردوغان در منطقه ایجاد خواهد شد."

​​​​​​​   وی در پایان سخنان خود گفت،"این جنگ برای همه‌ی جهان خطرناک است و ما به وظیفه‌ی خود برای دفاع از خاک و خلق خود عمل خواهیم کرد."