"شورای میهنی کورد جدی نیست و همچنان با ائتلاف سوری است"

محمد ناسو: گفتگوهای فراوانی به منظور ایجاد اتحاد ملی بین احراب کوردی در جریان است. اما تحقق این مهم با تاخیر مواجه شده است. ENKS در این رابطه جدی نیست. همچنان با ائتلاف سوری است که علیه کورد و دستاوردهای روژآوا جبهه گرفته و علیه آن می‌جنگند.

محمد ناسو ریاست مشترک شورای کانتون اشغال شده عفرین با اعلام هشدار در رابطه با ENKS اظهار داشت: اگر اتحاد میان کورد ایجاد نشود، به معنای ماندن کورد تحت اشغالگری خواهد بود. در ان مرحله ما نیازمند اتحاد هستیم. در صورتیکه به اتحاد دست پیدا نکنیم، مانند دوره گذشته بار دیگر تحت اشغالگری و ستم ظالمان باقی می‌مانیم.

ناسو خاطرنشان ساخت که بحث و گفتگوهای فراوانی برای ایجاد اتحاد در میان احزاب کوردی در جریان است. اما تحقق آن با تاخیر مواجه شده است. ENKS در برداشتن گام در این باره هیچگونه جدیتی ندارد و همچنان با ائتلاف سوری است که علیه کورد و دستاوردهای روژآوا جبهه گرفته و علیه آن می‌جنگند.

ناسو در ادامه سخنان خود افزود: لازم است منافع خلق بر منافع احزاب و شخصیتها ارجحیت داشته باشد. به منظور تحقق اهداف و آرزوها، آزادی و حیاتی عزتمند باید ما به اتحاد دست پیدا کنیم و منافع ملی را در اولویت قرار دهیم. مهم منفعت ملی است. دشمن احزاب را از یکدیگر جدا نمی‌کند؛ بلکه دشمن خلق کورد است. روزی می‌رسد که همه باید هزینه این اشتباه را بدهند.

خاتمه دادن به انزوا برای اتحاد ملی شرطی بنیادین است

محمد ناسو ریاست مشترک شورای کانتون اشغال شده عفرین خواستار پایان دادن به انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجان شده و اظهار داشت: خاتمه دادن به انزوا برای تحقق اتحاد ملی کورد از شرطهای اساسی به شمار می‌رود. زمانیکه رهبر آپو با برادرشان تماس داشتند، به شیوه‌ای جدی خواهان اتحاد شده و خاطرنشان ساخت که اتحاد مسیر آزادی و رهایی تمامی کوردستان است.

ناسو تلاش‌های طولانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را برای ایجاد اتحاد کوردی خاطرنشان ساخته و اظهار داشت: رهبر آپو مدت زمان زیادی است که خواستار اتحاد شده است. بر این اساس ما می‌بینیم که لازم است انزوای رهبر آپو خاتمه یافته و اتحاد محقق شود.

لزوم فشار نیروهای جهانی بر ترکیه جهت خاتمه دادن به انزوا

ناسو با ابراز تردید در رابطه با جدیت جامعه بین‌المللی برای اتحاد کوردی اظهار داشت:  گروههای بین‌المللی تلاش می‌کنند تا نیروهای کورد را به هم نزدیک کنند. اما مشاهده می‌شود که اگر نظرات رهبر آپو تحقق یابند، این اتحاد متحقق می‌شود. تمامی نیروها نیز براین نکته واقف هستند. پس چرا جامعه جهانی بر دولت ترک فشار وارد نمی‌کند که انزوا را خاتمه بخشد؟ اگر حقیقتا خواهان تحقق اتحاد هستند، ما باید نتایج این تلاش‌ها را مشاهده می‌کردیم. رهبری خواهان اتحاد، دمکراسی و تکیه بر ارزش‌های بشری هستند. باید دیدارها با رهبری ادامه یابند. خلق به رهبری پایبند بود و از نظریات و نگرشهای وی حمایت می‌کنند. خلق در مجموع به این درک رسیده است که تفکر رهبری، کلیدی برای حل تمامی آشوبهاست. علیرغم آنکه بیش از ٢٠ سال است وی در زندان به سر می‌برد، اما همچنان برای خلق خود و برای صلح در تلاش است و مبارزه می‌کند.

ناسو در خاتمه سخنان خود افزود: ائتلاف و توافق دو حزب کافی نیست. باید در تمامی کوردستان این اتحاد ایجاد شود.

منبع: ANHA