مسئول امور سوریه در سازمان جاسوسی میت ترکیه از پای درآمد

​​​​​​​در حمله به یکی از مراکز سازمان میت در شهر اشغالی عزاز ۲ تن کشته شدند

برپایەی گزارش منابع رسمی حمله مسلحانه به یکی از مراکز جاسوسی سازمان میت در مرکز شهر عزاز دست‌کم دو کشته برجای گذاشته است.

 

هویت یکی از کشته‌‌شدگان 'ابو عمر'، سرپرست امور سوریه در سازمان میت اعلام شده است. همچنین دو تن دیگر در این حمله زخمی شد‌ه‌اند.

 

تاکنون هیچ سازمان و یا گروهی مسئولیت حمله به مرکز میت در عزاز را بر عهده نگرفته است.