بزرگان قبایل دیرک: عدم نزدیکی و اتحاد احزاب، حاکمیت و اراده‌ی ملت را تحت شعاع قرار می‌دهد

طوایف منطقه‌ی دیرک احزاب کوردی را فراخواندند تا هرچه‌ سریعتر متحد شوند. همچنین تأکید کردند که‌ عدم اتحاد و انسجام در میان احزاب کوردی در مقابل تجاوزها و حملات علیه‌ منطقه‌ اراده‌ی ملت کورد را تحت شعاع قرار می‌دهد و اتحاد و انسجام آنها را تهدید می‌کند.

طوایف منطقه‌ی دیرک احزاب کوردی را فراخواندند تا هرچه‌ سریعتر متحد شوند. همچنین تأکید کردند که‌ عدم اتحاد و انسجام در میان احزاب کوردی در مقابل تجاوزها و حملات علیه‌ منطقه‌ اراده‌ی ملت کورد را تحت شعاع قرار می‌دهد و اتحاد و انسجام آنها را تهدید می‌کند.

فراخوان برگزاری کنگره‌ی ملی کوردستان با تهدید و مخاطره‌ علیه‌ منطقه‌ بویژه‌ منطقه‌ی شمال و شرق سوریه‌، همزمان شد.

در این باره‌ بزرگان و ریش سفیدان طوایف دیرک در ارتباط با تلاشها جهت ایجاد اتحاد جریانها و گروههای کوردی و برگزاری کنگره‌ی ملی کردستان صحبت نمودند.

هواس جودی، رئیس انجمن طوایف و بزرگان منطقه‌ی شرقیه‌ گفت: "انجمن در ابتدا تلاش نمود تا احزاب کوردی را به‌ هم نزدیک کند تا اتحاد گروهها و جریانهای کورد میسر شود. بویژه‌ در این وضعیت حساسی که‌ منطقه‌ دارد از سر می‌گذراند."

جودی اینچنین ادامه‌ داد: "دولت‌هایی همچون آمریکا و روسیه‌ و بسیاری از دولت‌های اروپایی با هدف تأمین منافع و ایجاد برنامه‌ی مورد نظر خود در بحران سوریه‌ دخالت می‌کنند که‌ به‌ قیمت از دست رفتن حقوق ملت‌های منطقه تمام می‌شود‌. اکنون ترکیه‌ و گروههای تاراجگرش این منطقه‌ را اشغال می‌کنند. به‌همین دلیل طوایف خواهان این هستند که‌ تمام گروهها و جریانهای سیاسی کوردی در جهت بنیان نهادن اتحاد و انسجام گروههای کوردی اقدام کنند تا در مقابل خطر و تهاجم علیه‌ این منطقه‌ در امان باشیم."

جودی در ادامه‌ی سخنانش بیان کرد که‌ عدم انسجام و یکپاڕچگی احزاب کورد در مقابل این تهاجمات، حاکمیت اراده‌ی ملی کورد را در جهتی منفی تحت شعاع قرار می‌دهد.

جودی همچنین اعلام کرد که‌ برخی گروهها و احزاب کوردی با این بهانه‌ که‌ زمان برای برگزاری کنگره‌ی ملی کوردی مناسب نیست خود را همراه می‌کنند و گفت: " اگر زمان برگزاری کنگره‌ی ملی کوردستان در این مرحله‌ی حساس و سرنوشت‌ساز که‌ همراه با تهدیدات و مخاطرات ترکیه‌ در مناطق مرزی است، مناسب نیست، من می‌پرسم خب کی زمان مناسب است؟"

جودی همچنین تأکید کرد که‌ انجمن طوایف و بزرگان از ابتکار فرماندار نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک پشتیبانی می‌کند و به‌ عنوان گامی مثبت در راستای اتحاد جریانهای کوردی و همچنین رهایی منطقه‌ از دولت فاشیست تورک و گروههای تاراج گرش ارزیابی می‌شود.

عبداللطیف محمد مصطفی، از اعضای انجمن طوایف و بزرگان نیز اظهار کرد: "هر چهار بخش کوردستان با وحشیانه‌ترین تجاوزات مواجه‌ می‌شوند. به‌ همین دلیل اتحاد و انسجام جریانهای کوردی و برگزاری کنگره‌ی ملی کوردستان در این زمان از هر زمان دیگری ضروری‌تر است."

مصطفی همچنین بیان کرد هرگونه‌ تأخیر و درنگی در این باره‌ به‌ مصلحت ملت کورد نیست. باید هر جریانی که‌ مخالف برگزاری کنگره‌ ملی است تجدیدنظر کند. ملت کورد انسجام و یکپارچگی مرزها را حفظ کرد و تحت هیچ شرایطی این انسجام از هم گسیخته‌ نمی‌شود. باید همه‌ دارای ذهنیتی آزاد باشند به‌ شیوه‌ای که‌ در جهت منافع و وضعیت ملت کورد در سرتاسر کوردستان قدم بردارند.

در همین رابطه حسن عبدالرحمن، عضو انجمن طوایف و بزرگان دیرک خاطرنشان کرد:"فراخوان ک.ن.ک در این مقطع و مرحله‌ی حساس اقدامی مقدس است. به ‌همین دلیل ما از این ابتکار پشتیبانی می‌کنیم. این خواسته‌ی ملت کورد است."

عبدالرحمن در پایان گفت: "پایان دادن به‌ ناهماهنگی و عدم انسجام احزاب در راستای اتحاد جریانهای کوردی امری ضروریست. در همین راستا با هم مسئولیت بپذیریم و وضعیت مناطق شمال و شرق سوریه‌ را تعیین کنیم. بخاطر منافع ملت کورد باید اختلافات و ناهماهنگی های خود را کنار گذاریم."

منبع: ANHA