فوزا یوسف: موضع ضعیف آمریکا و سکوت روسیه زمینه حمله دولت ترک را فراهم کرد

فوزا یوسف با تأکید بر اتحاد خلق‌ها علیه سیاست‌های قتل‌عام اتنیکی و تغییر دمگرافی از سوی دولت ترکیه در شمال و شرق سوریه گفت زمینه این حملات را موضع ضعیف آمریکا و سکوت روسیه فراهم نموده و خلق‌های منطقه را با نسل‌کشی روبرو کردند.

کارگروه «نسل‌کشی قومی و تغییر دمگرافی در شمال و شرق سوریه؛ برنامه‌ها، پیامدها و استراتژی‌های رویارویی» از صبح امروز توسط مرکز تحقیقات استراتژیک روژاوا در شهر رمیلان کانتون قامشلو آغاز گردید.

این کارگروه در سه پانل برگزار می‌گردد. قبل از آغاز نخستین پانل فوزا یوسف عضو شورای اجرایی جنبش دمکراتیک در سخنانی به ارزیابی وضعیت جاری در شمال و شرق سوریه پرداخت.

فوزا یوسف در خصوص وضعیت شمال و شرق سوریه با اشاره به وضعیت بغرنج جاری مماشات آمریکا و روسیه با دولت ترکیه را اصلی‌ترین عامل حملات به خلق‌های شمال و شرق سوریه عنوان کرد.

فوزا یوسف اظهار کرد:"دولت ترک علی‌رغم تمامی سیاست‌های خود اما به پیروزی نرسیده و به همین دلیل به حملات خویش ادامه می‌دهد. دولت ترک با این حملات خواهان نابودی خلق‌های ساکن در منطقه است. ترکیه خواستار ایجاد فتنه بین خلق‌های منطقه است. ترکیه تبهکاران فراری داعش را تحت لوای پناهجویان سوریه گردهم آورده و با همکاری آنان به منطقه حمله کرد. اردوغان درصدد درهم شکستن اراده ماست. ما ٨ سال است که از خود محافظت می‌کنیم و تا آخر هم به دفاع از خویش ادامه خواهیم داد."

فوزا یوسف عضو شورای اجرایی جنبش دمکراتیک در ادامه افزود:"خلق ما هیچ گاه فراموش نخواهند کرد که چگونه آمریکا و روسیه با دولت ترک برای حمله به توافق رسیدند. تحت لوای دین به ساکنان سریکانی و گری سپی حمله می‌کنند. دولت ترک همه ساکنان را تهدید می‌کند. خلقمان در قبال وقایع سریکانی، گری سپی و تل رفعت قیام خواهند کرد. ما باید راه شهیدانی که به منظور دفاع از ما، دفاع از سرزمینمان جانشان را فدا کردند ادامه دهیم. ما صراحتا اعلام می‌کنیم که پیروزی‌هایی که با خون شهیدان مسجل شده‌اند به هیچ بیگانه‌ای واگذار نخواهند شد. ما از این خاک در برابر اشغالگران محافظت می‌کنیم. علیه حملات رژیم ترک و تبهکارانش ایستادگی می‌کنیم و پیروزی از آن ماست. اگر ما متحد باشیم هیچ نیرویی نخواهد توانست ما را متوقف کند."