قیام قامیشلو اساس انقلاب روژاوا بود

​​​​​​​امروز ۱۵ سال از قتل‌عام و قیام شهر قامیشلوی روژاوای کردستان می‌گذرد. خلق کرد در این روز مقابل وحشیگری رژیم اسد و مزدورانش ایستادند و چندین تن شهید شدند. این قیام به زمینه‌ای برای انقلاب روژاوا مبدل شد

در روز ۱۲م مارس سال ۲۰۰۴ رژیم بعث سوریه در شهر قامیشلوی روژاوای کردستان از عربهای شوونیستی علیه خلق کرد استفاده کرد. در نتیجه دهها شهروند شهید و یا زخمی شدند، به همین سبب قیامی سراسری روژاوای کردستان و بخصوص شهر قامیشلو را فرا گرفت.

 

ابتدای ناآرامی‌ها

ابتدا ناآرامیها از آنجا آغاز شد که تیم فوتبال جهاد شهر قامیشلو و تیم فتوای شهر دیرالزور با هم مسابقه دادند. عربها در یک بخش ورزشگاه و کردها در بخش دیگر برای تماشای این بازی جمع شدند.

 

در هنگام بازی گروههای عرب شوونیستی با سر دادن شعارهای علیه کردها با کمک نیروهای رژیم بعث به شهروندان مدنی کرد حمله کردند و نیروهای رژیم بعث طرفداران تیم جهاد را گلوله‌باران کردند. در نهایت تعدادی از شهروندان کرد شهید شدند.

 

آغاز قیام

این قتل‌عام سبب شد هزاران شهروند اهل قامیشلو قیام کنند، این قیام روز بعد به سایر شهرهای روژاوای کردستان کشیده شد.

 

رژیم بعث به شیوه‌ای وحشیانه به تظاهر‌کنندگان و شهروندان مدنی در شهر قامیشلو حمله کرد و صدها جوان دستگیر شدند و دهها تن دیگر نیز شهید شدند. تعداد زیادی نیز در نتیجه‌ی این حملات مجروح شدند که رژیم اجازه‌ی انتقال مجروحین به بیمارستان را نداد و بیمارستانها را محاصره کردند.

 

در دومین روز قیام، خلق کرد در جای جای روژاوا از قیام قامیشلو حمایت کردند، کینه و نفرت قیامها به شهرهای حلب، لازقیه و دمشق رسید. در این قیامها خلق کرد خواهان حقوق خود و توقف سیاست شوونیستی بعث سوریه شدند، اما رژیم اسد با گلوله به آنها پاسخ داد و حدود ۵۰ شهروند شهید و صدها تن مجروح شدند، همچنین نزدیک ۵ هزار تن در شهرهای قامیشلو، دیرک، حسکه، سریکانی، عفرین و کوبانی دستگیر شدند.

 

این قیام مانند سرآغاز قیام عمومی علیه رژیم بعث سوریه بود و خمیر مایه‌ی انقلاب روژاوا در ۱۹ جولای ۲۰۱۲ را تشکیل داد و در نهایت خودمدیریتی دمکراتیک روژاوا کردستان و سپس سیستم فدرال روژاوا-شمال سوریه را ایجاد کرد.

 

اینگونه نظام ستمگر بعث از شرق و شمال سوریه ریشه‌کن شد. اکنون مبارزان کرد و عرب با هم در چهارچوب نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک با تبهکاران داعش در دیرالزور می‌جنگند و تبهکاران را به پایان خود نزدیک کرده‌اند.