ق.س.د بیلان هشتمین روز مقاومت شرف را اعلام کرد

مرکز اطلاع رسانی ونشر ق.س.د اعلام کرد در روز هشتم مقاومت شرف حداقل ۶۰ نظامی و تبهکار ارتش اشغالگر ترکیه کشته شدند و بیشتر از ۲۰ خودرو اعم از خودروهای زرهی و خودروهای دوشکاسوار اشغالگران منهدم گردیدند

    مرکز اطلاع رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک طی بیانیه‌ای آمار جنگ و مقاومت طی ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد.

    در این بیانیه آمده است:

    "ارتش اشغالگر ترک و تبهکارانش حملات هوایی و زمینی خود را علیه شمال و شرق سوریه ادامه می‌دهند و نیروهای ما از هر جهت به آنها پاسخ داده‌اند.

دیرک

    اشغالگران ترک و تبهکارانشان حملات خود به شهر و روستاها و بویژه روستای جارودیه ادامه را می‌دهند.

سریکانی

    چهار روز است بدون توقف در سریکانی جنگی دشوار، توپباران و بمباران ادامه دارد. همچنین هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان منطقه گشتزنی می‌کنند و حملات با هزاران تبهکار ادامه دارد.

    از ساعات ابتدایی صبح دیروز حملات اشغالگران شروع شده و تا شب دیرهنگام ادامه داشته است. مبارزان ما قهرمانانه پاسخ آنها را دادند و ضربات سنگینی به آنها وارد کردند.

    همچنین در روستای مناجیر تبهکاران ترک و تروریستهای وابسته‌شان شب هنگام به روستا حمله کردند، جنگ سختی درگرفت. هم زمان جنگنده‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین به بمباران پرداختند اما مبارزان ما ضربه‌ی سنگینی به آنها وارد کردند. تاکنون از تعداد کشته‌ها خبری بدست نیامده است.

    همچنین از سمت آلیایه دشمنان با بیشتر از ۱۰۰ زره پوش و تانک و خودروهای جنگی حمله‌ای را آغاز کردند. همچنین جنگنده‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین هم زمان به بمباران منطقه پرداختند. نیروهای ما نیز پاسخ این حملات را داده و درگیری ایجاد شد. در این درگیریها ۲۰ خودروی نظامی کاملا در هم شکست و یک زره پوش نیز به دست مبارزان افتاد.

    در این درگیریها همچنین ۶۰ تبهکار کشته و ۴۰ تبهکار دیگر زخمی شدند. همچنین ۱٨ مبارز ما قهرمانانه شهید شدند و ۷ مبارز نیز زخمی گشتند. در نهایت این حمله خنثی شد.

عامودا

    روستاهای اراده و ابراهیمیه توپ باران شدند و در نتیجه‌ی آن ۴ غیرنظامی مجروح شدند.

گریسپی

    تبهکاران تلاش کردند از سمت عین عیسی پیشروی کنند، اما نیروهای ما به مقابله با آنها پرداختند. بمباران توسط جنگنده‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین ادامه یافت.

    نیروهای ما دهها زره‌پوش اشغالگران را در هم شکستند. از تعداد کشته و زخمیهای دشمن خبری در دست نیست."